Markus Skyttner

Sverige (Stockholm / Småland / Skinnskatteberg)
1 post
Website RSS
Jan 18, 2020

Bolundare i Mars?

Bolundare i Mars?

I dagarna beslutades om en lagändring för att från och med början av Mars i år tillåta uppförande av bygglovsbefriade 30 kvm komplementbostadshus.