Skånska skogens värden - evenemang under våren 2024

Under våren arrangeras ett antal träffar och evenemang på temat "Skånska Skogens Värden" som kan vara av intresse för föreningsmedlemmar.

Skånska skogens värden - evenemang under våren 2024

För föreningsmedlemmar i Sydsverige med skogliga intressen så kan det vara intressant att känna till och medverka i samarbetsprojektet "Skogens Värden".

Detta är ett projekt för att utveckla den skånska skogens värden och för att skapa nya jobb på landsbygden i Skåne. Syftet är att ta tillvara på den skånska skogens potential inom de tre områdena boende längs vandringsleder, träförädling och skogens mat.

Ett smakprov taget ur ett flertal evenemang och aktiviteter som arrangeras under våren är träffen om "krumvirke och knän". Har du tänkt använda (eller producera) naturligt böjda konstruktionsdelar i din stolpverksstomme? Missa isåfall inte träffen den 14. maj på kvällen.

Illustration av rotknä som stödjer en bjälke i ett innerhörn i en L-formad lada från slutet av 1800-talet.

Ett rotknä kan framställas ur den nedre delen av trädet där den horisontella roten övergår till stående lodrät stam. I denna del svänger fiberriktningen naturligt och bildar en 90-gradig böj. Ett rotknä kan utnyttjas i konstruktionen som en snedsträva eller ett starkt rätvinkligt vinkelstöd för att stötta exv en bindbjälke. Förr i tiden var detta ett eftersökt ämne som mödosamt kunde framställas ur exv en högstubbe, med hjälp av stubbrytare och stubbyxa.

Intresseanmälan

Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier. Här är en komplett lista:

Träffar om skogens värden
Välkommen att delta i någon av våra lokala träffar och webbinarier som ingår i projektet Skogens värden. Du anmäler dig via ett formulär som du hittar under varje träff. Du kan också anmäla dig till flera träffar samtidigt i formuläret. Senast 3 dagar innan träffen vill vi ha din anmälan.

Anmäl dig gärna redan idag, platser till de fysiska träffarna är begränsat! Om du har frågor kontakta Jan Lannér på Skogsstyrelsen, e-post:

jan.lanner@skogsstyrelsen.se

Vårens evenemang och aktiviteter - Heldagsträffar

BYGGNADSVÅRD OCH VIRKESKVALITÉ

Den här dagen är för dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling. Syftet är att ni, parter i värdekedjan från skog till byggnadsvård, ska mötas och stärka era samarbetsformer. Du får lyssna på olika aktörer och lära dig mer om förutsättningar och möjligheter kring byggnadsvårdsvirke.

Datum: Onsdag 20 mars kl. 08.30-16.30

Plats: Kulturmagasinet på Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborg

Anmälan och mer information: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen

LÖVTRÄ I NYPRODUKTION – UTE, INNE OCH BÄRANDE

Dagen riktar sig till dig som jobbar med husproduktion; arkitekter, beställare, formgivare, träförädlare och skogsägare. Du får höra och träffa aktörer i olika delar av värdekedjan. Kontakter som kan leda till nya samarbeten, stärka befintliga och i förlängningen leda till fler och nya produkter från skånsk skog. Programmet tar upp användning av lövträ vid nyproduktion av hus och utemiljö.

Datum: Torsdag 21 mars kl. 08.30-15.30

Plats: Star hotell, Lund

Anmälan och mer information: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen 

KURS I NÄVERTÄKT

Vi tillbringar en dag i skogen för att lära oss skörda näver under ledning av Karl Melin och Samuel Nilsson. Den skördade nävern kommer att användas för att restaurera Grimmatorpet i Broby. Förutom en kulturgärning bidrar också nävertäkt till en intäkt för markägare med lämplig glasbjörk. Dag för genomförande är beroende av när björken löper.

Datum: preliminärt tisdag 18 juni kl. 09:00-16:00

Plats: nordöstra Skåne, exakt plats meddelas senare

Anmälan och mer information: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen  OBS! Kursavgift för denna dag är 600 kr (inkl. fika och lunch). 

Vårens evenemang - Kvällsträffar 

DIVERSIFIERA DIN SKOGSPRODUKTION; MASSA, TIMMER OCH SPECIALKVALITÉER

En träff om hur du som skogsägare genom dialog med inköpare, entreprenör, grannar och lokala träförädlare kan diversifiera din skogsskötsel. En skogsskötsel som förädlar timret i skogen, ger fler produkter att leverera samt även gynnar lokal träförädling.

Datum: Tisdag 16 april kl. 17:00-19.30

Plats: Skeinge Säteri, Osby

Anmälan och mer information: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen 

KRUMVIRKE OCH KNÄN – KROKIGT VIRKE MED POTENTIAL

Krokigt virke var tidigare ett specialsortiment som betalade sig bättre än rakt timmer. Träffen inleds med sågning av krumvirke. Vi får sedan veta vilka dimensioner som är eftersökta och hur apteringen ska ske för att skapa virkesvärde. Vi avslutar med framtidsspaning.

Datum: Tisdag 14 maj kl 16:00-18.30

Plats: Nyhamnsläge, Höganäs

Anmälan och mer information: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen

SMÅSKALIG VIRKESFÖRÄDLING OCH MARKNAD

Vid träffen på Järseke Såg tar vi upp hur tillgången ser ut när det gäller olika timmerkvalitéer. Vi kommer också att ta upp vilka produkter som efterfrågas och vilka trädslag.

Datum: Onsdag 22 maj kl. 17.30-19.30

Plats: Järseke såg, Hässleholm

Anmälan och mer information: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen 

MÅNGSIDIGT FÖRETAGANDE

En träff om hur du bygger upp ett diversifierat landsbygdsföretag. Du får möta ett företag med verksamhet baserad på odling, slöjd, skog och kurser. Föreningen Skogens Mångbruk delar med sig av aktuella lärdomar med att bygga upp ny verksamhet. Även gemensamt erfarenhetsutbyte ute på plats.

Datum: Tisdag 4 juni kl. 17.30-20:00

Plats: Östensköp, Hörby

Anmälan och mer information: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen 

OM NÄVERTÄKT – SKÖRD, KVALITÉ OCH MARKNAD

I samband med kursen i nävertäkt har du möjlighet att få se nyskördad näver från glasbjörk och veta mer om hur den skördas, vilken kvalitet som behövs samt om hur marknaden för svensk näver ser ut.

Datum: preliminärt tisdag 18 juni kl. 15.30-17.30

Plats: nordöstra Skåne, exakt plats meddelas senare

Anmälan och mer information här: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen

GENERATIONSSKIFTE I SMÅFÖRETAG

Under träffen får du möjlighet att diskutera utmaningar och möjligheter vid generationsskifte i småföretag. Medverkar gör den nya generationen på Munka-Ljungby såg och företagsutvecklare från Krinova och Visit Skåne.

Datum: Torsdag 5 september kl. 17.30-19.30

Plats: Munka-Ljungby, Ängelholm

Anmälan och mer information här: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen

DIGITALA TRÄFFAR

LEVANDE SKOG – LEVANDE SAMHÄLLE

Upptäck hållbart träbyggande från skog till byggnad! Levande skog – levande samhälle i Dalarna utvecklar en systemkedja för lokal och hållbar träråvara med en ny typförskola som pilotprojekt. Webbinariet vänder sig till skogsägare, arkitekter, politiker och tjänstepersoner inom samhällsbyggnad.

Datum: Torsdag 18 april kl. 08.30-09.30

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan och mer information: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen 

SKOGENS MÅNGBRUK

Lär dig diversifiera markanvändningen i vårt inspirerande webbinarium. Få insikter från framgångsrika exempel och information om Föreningen Skogens Mångbruk. Delta för att skapa levande landsbygder, främja lokal sysselsättning och bevara skogens värden för kommande generationer.

Datum: Torsdag 25 april kl. 08.30-09.30

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan och mer information: Träffar om skogens värden - Skogsstyrelsen