Om föreningen Stolpverk Norden

Föreningens ändamål är att öka intresset för stolpverkskonstruktioner  i vid bemärkelse; från restaurering av historiska stolpverksbyggnader  till samtida nybyggnation av stolpverk.

Föreningen är i första hand  baserad på ideellt arbete och ambitionen är att Stolpverk Norden ska  vara en levande organisation där medlemmarna är delaktiga i att skapa  innehåll och aktiviteter.

Deltagarna framför den gemensamma timra som restas på stolpverksseminariet i Mariestad, Februari 2017

Målet är att Stolpverk Norden ska vara ett nätverk som främjar samarbeten, ett forum för utbyte av erfarenheter och en plattform där kompetensutvecklingen inom stolpverk kan öka. Genom att samverka kan vi också påverka marknaden och den offentliga debatten på ett långt mer effektivt sätt än vad enstaka personer har möjlighet att göra.

Som medlem kan Du vara delaktig i att påverka innehåll och  aktiviteter i vår samarbetsplattform samt ta del av information,utbildningar, projekt och nyheter.

Är du nyfiken på oss och vill veta mer eller har du frågor. Skicka ett mail till föreningen: info@stolpverk.org

Styrelsen

  • Johannes Kästel, ordförande
  • Ulrik Hjort Lassen, sekreterare
  • Johan Jönsson, kassör
  • Maria Grönberg, ledamot, nyhetsbrev
  • Sofie Campanello, ledamot, nyhetsbrev layout
  • Jakob Nilsson, ledamot, hemsidan
  • Kent Vesterlund, ledamot
  • Markus Skyttner, suppleant, hemsidan
  • Meiri Rohner, suppleant

Arbetsutskottet träffas i Hölö/Järna. Johannes Kästel, Maria Grönberg, Johan Jönsson, Ulrik Hjort Lassen. Januari 2020