Om föreningen Stolpverk Norden

Stolpverk Norden är ideell förening för hantverkare, arkitekter, konstruktörer m.fl. Föreningen bildades 2017 och har sitt säte i Mariestad.

Föreningens ändamål är att öka intresset för stolpverkskonstruktioner i vid bemärkelse; från restaurering av historiska stolpverksbyggnader till samtida nybyggnation av stolpverk.

Föreningen är i första hand baserad på ideellt arbete och ambitionen är att Stolpverk Norden ska vara en levande organisation där medlemmarna är delaktiga i att skapa innehåll och aktiviteter.

Föreningsmedlemmar framför den gemensamma stomme som restes på stolpverksseminariet i Mariestad, Februari 2017
Deltagarna på stolpverkskonferensen i Mariestad, Februari 2023

Målet är att Stolpverk Norden ska vara ett nätverk som främjar samarbeten, ett forum för utbyte av erfarenheter och en plattform där kompetensutvecklingen inom stolpverk kan öka. Genom att samverka kan vi också påverka marknaden och den offentliga debatten på ett långt mer effektivt sätt än vad enstaka personer har möjlighet att göra.

Som medlem kan Du vara delaktig i att påverka innehåll och aktiviteter i vår samarbetsplattform samt ta del av information,utbildningar, projekt och nyheter.

Kontaktinformation och organisationsnummer

Är du nyfiken på oss och vill veta mer eller har du frågor.

Skicka ett mail till föreningen: info@stolpverk.org

Föreningens postadress är: Stolpverk Norden, Hantverkslaboratoriet Box 77, 542 21 Mariestad

Organisationsnummer är 802507-3258

Styrelsen

  • Ulrik Hjort Lassen, ordförande
  • Johannes Kabell, kassör
  • Oskar Sjölander, sekreterare
  • Henrik Larsson, ledamot (arrangemangsansvarig)
  • Magnus Frimer-Larsen, ledamot (sociala medier)
  • Sara Thorn, ledamot (medlemsregister)
  • Markus Skyttner, ledamot (hemsidan)
  • Linnea Halldin
  • Andreas Björk