Stolpverk på Österlen

Jens Ingvad från Österlens Byggnadshantverk berättar om restaureringar på Tosterups kyrka och andra aktiviteter på Österlen under sommaren

Stolpverk på Österlen
Taklaget i Tosterups kyrka. Foto från Jens Ingvad, Österlens Byggnadshantverk.

Jens Ingvad från Österlens Byggnadshantverk har skickat in lite material med text och bilder där han berättar om sommarens stolpverksprojekt. Här följer hans rapport.

Restaureringar i Tosterups kyrka, uppförd på 1100-talet


Vi arbetar nu med restaureringar av Tosterups kyrka, omnämnd i Fritiof Nilssons bok "Bombibitt och jag". Framförallt återställer vi taklaget som har rötskador. Vidare skall vi arbeta med tornkonstruktionen och där byta spirstock och lägga om skiffertaket.

Merparten av taklaget är från 1598, då kyrkan breddades men bitvis finns virke från 1100-talet då kyrkan ursprungligen uppfördes.

Under arbetet så  återställer vi sammanfogningar som vridit sig ur sina hak. Vi tillpassar sammanfogningarna, byter skadat virke och nytillverkar dubb - ekdymlingar.

Renovering av korsvirkesstomme i Loge Fåglasång, Eljaröd

Ett annat projekt som vi arbetar med är renovering av korsvirke i en stolpverkstomme i Eljaröd. Vi fick uppdraget att rädda en fallfärdig loge som hölls uppe av brädpanel.

Taket stämpades upp och fotträ, syll byttes runt logen. Gavlar riktades och långväggarna drogs ihop med vantskruv och vajerspel. Bindbjälkar återinpassades och korsvirket lagades och fogades åter till sina hak.

Restaurering av korsvirkeslogen i Eljaröd

Kursverksamhet

För tredje året i rad arrangerar vi byggnadsvårdskurs om skånsk byggnadsteknik. Där arbetar vi praktiskt med korsvikestimring och murverket i korsvirkestimran.

Kursverksamhet på Österlens Byggnadshantverk

Vi går i kursen bland annat igenom lyft av konstruktion, byte av skadat timmer, påritning och nytimring av korsverk samt lerkline och murning av fackverket.

Vid frågor om vår kursverksamhet så kontakta oss på www.osterlensbyggnadshantverk.se där du kan läsa mer om vår verksamhet.