Programmet för stolpverkskonferensen - 3-5 feb 2023 på Trädgårdens skola, Mariestad

Nu är det dags igen för konferens - en lite större tillställning där vi träffas och främjar kunskapen om träbyggnation i allmänhet, och om stolpverk i synnerhet.

Programmet för stolpverkskonferensen - 3-5 feb 2023 på Trädgårdens skola, Mariestad
💡
If you need an automatically translated version of this content in your own language, please use this link: https://stolpverk-org.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en

Stolpverk är som bekant en både historisk och modern byggnadsteknik där stommen byggs av stående, liggande och snedställt timmer och hålls ihop av träförbindningar. Denna konferens kommer ha ett stort fokus på den praktiska tillämpningen, på historiska byggsystem, på skog, hållbarhet och framtida stolpverksbyggande.

Det blir många föreläsningar och därtill diverse olika andra aktiviteter, inklusive praktiska demonstrationer, mingel och "open mic"-sessioner, där alla deltagare har möjlighet att vara delaktiga. Dessutom blir det montage av ett praktiskt byggprojekt, bestående av delar som deltagarna tillverkat och tagit med.

Detaljerad information om programmet samt praktiskt information och information om anmälan, inklusive länk följer nedan.

💡
Vi behöver din anmälan så snart som möjligt! Denna gör du via länken längst ned.

Välkomna önskar styrelsen i Stolpverk Norden i samarbete med Hantverkslaboratoriet och Göteborgs Universitet. Med varma julhälsningar från Ulrik Hjort Lassen, Johannes Kästel, Henrik Larsson, Johannes Kabell, Oskar Sjölander, Markus Skyttner, Sara Thorn och Magnus Frimer Larsen.

Program

Fredag 3 februari 2023

11.30 – 13.00 Registrering och lunch

Registrering sker på översta våningen i Aulan i Trädgårdens skola och i samband med detta serveras lunch.

13.00 - 13.15 Presentation av programmet Ulrik Hjort Lassen

13.15 - 14.45 Community building projects

Att bygga tillsammans är både roligt, effektivt och lärorikt. Historiskt har vi varit tvungna att hjälpas åt med större byggprojekt. I Norge kallas det dugnad, i Finland talkoot och i Sverige förekommer begreppen bygg-gille och ating. Idag är det en möjlighet att lära av varandra och utväxla erfarenheter och idéer. Moderator: Johannes Kästel

 • Introduktion samt svenska historiska gemensamhetsskapande byggprojekt  Johannes Kästel, Järna Bjälklag AB
 • TFG's Community Building Workshops (ENG) - and how this program supports member education and strengthens the community. Eric Howard, Executive Director TFG.
 • Kesurokai - ”att hyvla tillsammans”  En japansk-europeisk hantverksutväxling under byggnation av stolpverkskonstruktioner med enbart handverktyg. Ulrik Hjort Lassen.

14.45 - 15.15 Fika

15.15 - 17.15 Skandinavisk stolpverkstradition – byggsystem inklusive påritning

Hur ser den skandinaviska stolpverkstraditionen ut? Vilka metoder och byggsystem används i de olika traditionerna? Här presenteras ett axplock av exempel från vårt levande skandinaviska kulturarv. Moderator: Ulrik Hjort Lassen

 • Trøndersk sperreverk    Historik, utbredning, materialval, uppmärkning, bygg- och resningsprinciper. Johanna Henriksson, timmertant, Bygningskultur Rönngården Jämtland
 • Halländska korsvirkeshus Erfarenheter från restaurering och nybyggnation av sydsvenska korsvirkeshus. Sten Nilsson, timmerman, Snickarnilsson, Halland
 • Skiftesverk   Nybyggnation av skiftesverksbyggnader i Skåne. Jakob Nilsson, timmerman, Gögalunds såg & hantverk, Skåne.
 • Dansk bindingsværk (ENG) Nybyggnation av danskt korsvirke med danska/tyska påritningsmetoder. Rasmus Bjørn, tømrer och wandergeselle, Bjørns træværk og restaurering APS, Nordsjælland, Danmark.

17.30 - 19.00 Demonstrationer, verktygsloppis, mingel med pub och mini-mässa Varmhallen, Byggården.

 • Demonstrationer av bland annat: Japansk slipning, påritning/tillverkning franskt lås, Scribe rule layout och tillverkning, dymlingstillverkning. Har du något du vill visa/demonstrera anmäl gärna i förväg till henrik.larsson@conservation.gu.se
 • Verktygsloppis – Har du verktyg att sälja så ta med dem. Bord finns på plats. Anmäl gärna i förväg till johannes@kswoodcraft.se

19.00   Middag på Trädgårdens skola, Aulan. Catering från Sill & Dynamit. Försäljning av öl och vin samt alkoholfritt.

20.00 Open Mic + pub

 • Efter att vi ätit finns chans för dig som deltagare att visa upp egna projekt. Måste inte vara stolpverk!
 • Förbered genom att skicka in anmälan samt en kort presentation i PPT, google slides eller bilder till Sara Thorn genom epost till saratrollet@hotmail.com
  OBS! max 10 min.

Lördag 4 februari 2023:

8.30 – 9.30 Tema Vägguppbyggnad Aulan.

I Sverige behöver stolpverk kläs in och isoleras för att kunna användas som bostad/fritidshus eller till exempel verkstad. Hur görs detta på ett bra sätt, så stolpverket fortfarande får synas och utan att bygga två väggar? Moderator: Johannes Kabell

 • Tillverkning av egna väggelement - för att effektivt och hållbart väderskydda och färdigställa en nybyggd stolpverkskonstruktion. Johannes Kabell, Timmerman, Kroksjöns trähantverk, Unnaryd.
 • The Perfect House Ett nygammalt byggkoncept med stolpverk, lersten, vasstak och hampakalk. Michael Andersén, Byggmästare, Byggnadshantverk i Helsingborg AB.
 • Konservfabriken Tankar kring platsbyggd inklädnad och färdigställande av stolpverksbyggnad på Klädesholmen. Mats Anderses, projektledare, Garpenbergs såg AB, Tjörn.

9.30 - 10.00 Fika

10.00 - 12.30 Internationella påritningssystem/referenssystem Aulan.

Att bygga stolpverk kräver ett bra system för layout och påritning. Det finns ett flertal olika metoder och system från olika traditioner, som till viss del är lika och i andra delar olika. Moderator: Ulrik Hjort Lassen

 • Påritningsöversikt Översiktlig genomgång av de olika påritningssystem, hur de används och i vilka typer av konstruktioner. Ulrik Hjort Lassen, timmerman och hantverksforskare, Ulrik Hjort Lassen AB
 • Piquer au plomb Nybyggnation av fransk stolpverkskonstruktion med traditionella franska påritningstekniker och byggsystem. Magnus Frimer Larsen, tømrer, Danmark
 • Fullskalig layout med kantlinjer som referens Ett påritningssystem inspirerat från Rupert Newman (English scribe) och som idag används i undervisningen på bygghantverksprogrammet i Mariestad. Andreas Björk, träbyggnadshantverkare och lärare I Mariestad.
 • A short history of Square Rule (ENG) Adam Miller, Timber Framers Guild
 • American Scribe rule (ENG). Building timber frames with wild, organic log forms. Adam Miller. Timber Framers Guild.

12.30 - 13.30 Lunch Trädgårdens skola

13.30 - 14.30 Årsstämma Stolpverk Norden, Aulan. Alla medlemmar är välkomna!

15.00 – 19.00 Montering av det gemensamma Stolpverksprojektet + demonstrationer mm.

Byggården, byggstudenternas kallhall.

Komponenter i det gemensamma stolpverksprojektet monteras ihop.

15.00 - 19.00 Diverse parallellt pågående aktiviteter. Gemensamma aktiviter.

 • Demonstrationer
 • Verktygsloppis – Har du verktyg att sälja så ta med dessa. Bord finns på plats.
 • Mingel med pub
 • Mini-mässa i byggstudenternas Varmhall
 • Pub från 16.00

19.00 Middag på Trädgårdens skola, Aulan. Catering från Sill & Dynamit. Försäljning av öl och vin samt alkoholfritt.

20.00 Open mic + pub

 • Efter att vi ätit finns chans för dig som deltagare att visa upp egna projekt. Måste inte vara stolpverk! Vi inleder med några föredrag av våra amerikanska gäster.
 • Förbered genom att skicka in anmälan samt en kort presentation i PPT, google slides eller bilder till Sara Thorn; saratrollet@hotmail.com
  OBS! max 10 min.

Söndag 5 februari 2023:

9.00 – 10.20 Skog, virke och framtida träbyggande

Skogen är en het fråga i dagens samhälle. Stolpverk byggs av massivt trä från högkvalitativt virke, dvs i låg grad processat virke med få transporter. Kommer det att finns sådant virke att tillgå i framtiden? Kan stolpverk vara en av lösningarna för framtida hållbart byggande? Moderator: Johannes Kästel

 • Vart är vi på väg i det moderna byggandet? Trendspaning om hållbarhet, återbruk och ökad användning av trä. Dan Wilhelmsson & Niklas Carlén, Wingårdhs Arkitekter
 • Levande skog, levande samhällen – arkitektur som drivkraft för att läka system. Pi Ekblom, arkitekt, grundare, Gaia Arkitektur.
 • Rundvirke/sågat virke, olika möjligheter – belyst utifrån forskning i Japan och Sverige – möjligheter framåt – eller – vilken kunskap behöver arkitekten för att stödja en bred hållbar utveckling inom helträ/fullträ-byggande. Karin Löfgren, Arkitekt och hållbarhetsstrateg, AIX Arkitekter

10.20-10.50 Fika

10.50-11.30 Skog, virke och framtida träbyggande (forts)

 • Plockhugget virke. Svenskt virke från kalhyggesfria skogar genom klimatanpassat skogsbruk. Annevi Sjöberg, Plockhugget AB
 • Skogsportalen. En marknadsplats för nischade skogsprodukter. Rickard Troeng, Skogsportalen AB

11.30-12.15 A Better Way to Build: 50 Years Into Our Unfinished Journey

 • Tedd Benson är en välkänd profil inom stolpverkshantverket i USA. Han har varit djupt involverad i det uppsving som detta hantverk fått på andra sidan Atlanten och är en av grundarna till Timber Framers Guild of North America. Förutom att han är författare till flera böcker om stolpverk så är han även en framgångsrik företagare. Han berättar om sitt företagande - med stolpverk som kärnverksamhet. Tedd Benson, Unity Homes / Bensonwood

12.15 Gruppfoto med alla deltagare

12.30 Konferensen avslutas + lunch   Vi bjuder vi på en snabb lunch innan hemfärd.

13.30 Tour de tower - Studiebesök

Efter konferensen finns det möjlighet att följa med Mattias Hallgren på studiebesök till Kinne-Vedums kyrkvind och kanske någon klockstapel. Transport i egna bilar.

Praktisk information

Plats: Trädgårdens skola, Magasinsgatan 4, Mariestad

Tid: 3 - 5 februari 2022

Gångväg till Byggården

Länk till karta: https://gu.view360.se/mariestad/

Avgift: 2000:- + moms för medlemmar i Stolpverk Norden, övriga 2500:- + moms. Studerande 1200:- + moms. Studentlegitimation måste uppvisas vid registrering!

Anmälan.

Använd nedanstående länk i din webbläsare och fyll i uppgifterna!

https://response.questback.com/ntverkwestum/ue3gbfoctc

Har du frågor kontakta Henrik Larsson på Hantverkslaboratoriet på

henrik.larsson@conservation.gu.se eller telefon 070-529 99 41

Tips för boende i Mariestad

I Mariestad finns flera hotell samt vandrarhem

http://www.vastsverige.com/mariestad/bo/allt-boende-listningssida/