Kurs: Stolpverk i SketchUp (Nov - Dec 2023, Zoom)

Valdemar Mejstad ger en kurs i hur man ritar stolpverk i SketchUp med tillägget Timber Work

Kurs: Stolpverk i SketchUp (Nov - Dec 2023, Zoom)
Stolpverksritning i SketchUp gjord med tillägget Timber Work

Vill du lära dig göra stolpverksritningar med SketchUp och tillägget "Timber Work" som avsevärt underlättar framtagande av verkstadsritningar där exv tappar och tapphål används?

Snart kommer ett kurstillfälle där Valdermar Mejstad lär ut detta genom sin uppskattade kurs. Lär dig hur det går till när man modellerar upp en liten stolpverkskonstruktion enligt vinkelsystemet (Square Rule) och hur du från denna skapar verkstadsritningar.

Kursinnehåll

Grundkonfiguration av SketchUp

  • Skapa en egen template, konfiguration av "trays"
  • Kortkommandon med dokumentation

Tekniker och tips vid modellering av stolpverkskonstruktioner

  • Modellering med hjälp av komponentbibliotek
  • Genomgång av andra tillägg till SketchUp som är bra att ha

Genomgång av tillägget Timber Work

  • Stöd vid urtag av tapphål
  • Stöd vid virkesberäkningar - export av timmerlista till Excel
  • Stöd vid layoutarbete - skapa verkstadsritningar

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet är det bra att ha grundläggande ritkunskaper i SketchUp. Det är också bra att behärska koncepten komponentdefinitioner och komponentinstanser.

Kursen lär inte ut teorin bakom stolpverkskonstruktion och dimensionering av timmer utan fokuserar på rent praktiska rittekniker i SketchUp.

Kursdatum hösten 2023

Kursen genomförs digitalt via plattformen Zoom. Se till att du har bekantat dig med denna plattform i god tid innan kursen.

Kursen är uppdelad på tre tillfällen á ca 1½ timme

Datum

Datum för denna kursomgång är:

Tisdagen den 7/11 kl 08:00 - 09:30   - Genomgång av kursinnehållet

Tisdagen den 14/11 kl 08:00 - 09:30   - Genomgång av kursinnehållet

Tisdagen den 5/12 kl 08:00 - 09:30   - Uppföljning, repetition, frågor och diskussion.

Kostnad och anmälan

1495 kr (exkl moms) per deltagare.

Anmälan görs till valdemar@mejstad.se

Mer info på finns på:

https://timberwork.mejstad.se/kurs/

Observera att all administration och kommunikation går genom Valdemar Mejstad och inte genom Stolpverk Norden.