Stolpverk nominerat både till Kasper Salin-priset och till Träpriset 2024

Arkitekterna bakom Höghult som nyligen fått två olika prisnomineringar för sin träarkitektur ser framöver ett bubblande intresse där ett ökat fokus läggs både på hantverk och stolpverk inom arkitektkretsar.

Stolpverk nominerat både till Kasper Salin-priset och till Träpriset 2024
Höghult i Karlsborg - stående och liggande timmer står sida vid sida som bror och syster. Foto: Kauppi & Kauppi

Sofie Campanello och Catharina Dahl Palmér är seda länge föreningsmedlemmar och till vardags verksamma i arkitektfirman FABEL arkitektur. De kan i dagarna med rätta vara stolta över att en av deras skapelser - Höghult - har nominerats till Kasper Salinpriset. Inte bara det, dessutom är Höghult också nominerad till Träpriset 2024!

Det är glädjande och spännande att ett stolpverksprojekt med stort fokus på hantverket därmed uppmärksammas bredare inom arkitektkretsar!

Mer om Kasper Salin-priset och nomineringen

Läs mer om Höghult och prisnomineringen genom att klicka nedan.

Höghult är nominerat till arkitekturpris - Sveriges Arkitekter
Höghult i Karlsborg en av fyra nominerade till Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris för 2023. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan 9 april.

Juryns motivering

Eremitaget i Höghult visar hur rik arkitektur under rätt förutsättningar kan uppstå på en begränsad yta, med lokala material och traditionella tekniker. Platsen är noga vald och byggnaden gör som skogen; från vägen möts besökaren av en kompakt, sluten vägg som gradvis öppnar upp sig.
Två byggnadskroppar är sammanlänkade. Den slutna delen har liggande timmerstockar, sammanfogade med dymlingar i trä och med mossa som tätning. Våtrummen är försedda med vattentålig, motståndskraftig tadelakt, som skickligt polerats glansig. Den tusenåriga putstekniken från Nordafrika ger den färdiga ytan näst intill obegränsad livslängd och bildar en effektiv kontrast till timrets huggna ytor. Mot dalgången och utsikten står sedan byggnadens juvel: ett öppet stolpverk, där några få snedsträvor förhöjer rummet. Mellan volymerna bildas ett smalt gatt för passager.
Projektet – en paviljong, en bastu, ett gästhus – visar ett precist hantverk och ett undersökande arbete, fyllt med espri och närvaro, där timmerman och arkitekt prövar och stärker varandra. Paviljongen vilar i en tusenårig byggnadskultur samtidigt som den har en klar blick riktad åt vår tid.

Mer om Träpriset 2024

Svenskt Trä har en serie med videos för årets nomineringar till Träpriset 2024 där man kan se rörliga bilder från Höghult i Karlsborg.

Fritidshuset Höghult i Karlsborg nomineras till Träpriset 2024. (Klippet startar 12 min in)