Bilder, filmer och presentationer från konferensen i Mariestad

Några filmer och bilder från senaste stolpverkskonferensen i Mariestad och länkar till en del av presentationerna.

Bilder, filmer och presentationer från konferensen i Mariestad
Förutom föreläsningar och presentationer så erbjöd konferensen i Mariestad flera andra mer interaktiva inslag.

Konferensen i Mariestad som hölls 3-5 februari 2023 blev uppskattad och vi blickar nu fram och planerar redan nu att ordna en konferens även nästa år.

Inslag som Open Mic och demonstrationer på kvällarna, samkväm med pub, mingel, mini-mässa, verktygsloppis och många andra inslag är sådant som måste upplevas på plats! Boka in nästa tillfälle i kalendern redan nu. Här är först några stämningsbilder från konferensen som påminnelse om hur trevligt det var.

För den som är nyfiken på att i efterhand ta del av delar av innehållet från årets konferens finns nu vissa av presentationerna nu publikt tillgängliga på Stolpverk Nordens YouTube kanal, vilket vi kort informerade om i senaste nyhetsbrevet. Här kommer nu lite mer information om detta material.

Presentationer inom olika ämnesområden

Presentationerna från de första dagarna täcker in ämnen från de olika segmenten som stod på programmet nämligen:

  • Gemensamhetsskapande byggprojekt
  • Skandinavisk stolpverkstradition
  • Vägguppbyggnad
  • Layout-system och påritning
  • Skog, virke och framtida träbyggande

Gemensamt byggande

Svenska historiska gemensamhetsskapande byggprojekt

Se Johannes Kästel prata om gemensamhetsbyggen - med exempel från den Nordiska traditionen, såsom "dugnad" i Norge, "talgud" i Estland, Gotländskt "ating" och olika byggillen i Sverige med traditionella inslag såsom taklagsfest mm.

Han diskuterar hur denna typ av verksamhet kan bedrivas även idag och vilka förutsättningarna som behöver uppfyllas. Det ska finns frivilliga deltagare, mat och bra förutsättningar för att lära sig av instruktörer. Därtill krävs material av god kvalitet och finansiering samt ett lovvärt syfte med projektet. "Friendship, hospitality and romance" kanske är ett vinnande recept för denna typ av projekt?

Svenska historiska gemensamhetsskapande byggprojekt. Johannes Kästel.

Gemenskapsbyggande projekt i USA

Eric Howard - Executive Director för Timber Framers' Guild i Nordamerika presenterar en modell som använts framgångsrikt i USA för "community building" med konkreta exempel på hur planeringen kan genomföras.

Rick Collins från TFG har arbetat i många år med denna typ av byggprojekt och berättar om framgångsfaktorer. Eric Howard nämner avslutningsvis möjligheten för föreningsmedlemmar att ansöka om ett 1000 USD stipendium för resekostnader i samband med närvaro på TFG's årliga konferens i Denver i November.

TFG Community Building Workshops. Eric Howard and Rick Collins.

Kesurokai

Ulrik Hjort Lassen berättar sedan om Kesurokai - ungefär att "hyvla tillsammans" - en Japansk form för gemensamt byggande där enbart handverktyg används. Han visar en video från sådana tillfällen där internationella hantverkare träffats för att utbyta erfarenheter och arbeta på ett gemensamt tidsbegränsat projekt.

Kulturella likheter - såsom exempelvis traditionen att avsluta träffen med festligheter - och skillnader diskuterades exv vad gäller säkerhetstänk mm. Ulrik nämner att det finns planer på att arrangera en liknande träff för ca 60 deltagare (varav hälften från utlandet) i Sverige någon gång under 2024. Platsen blir i Unnaryd i Småland i samarbete med Kroksjöns Trähantverk.

Kesurokai. Ulrik Hjort Lassen.

Skandinavisk stolpverkstradition


Trønderskt sperreverk

Johanna Henriksson berättar om Trønderskt sperreverk som är en regional teknik som används i Norge och gränstrakterna längs gränsen. Hon rekommenderar ytterligare läsning för den som vill fördjupa sig (se https://www.fagbokforlaget.no/Beresystem-i-eldre-norske-hus/I9788245024203) och belyser hur denna regional tradition särskiljer sig från "main stream timber framing" ur olika aspekter.

Hur mycket vankant är acceptabelt? Är en takvinkel på 34 grader lämpligt? Vilken typ av mall används? Se mer om Trønderskt sperreverk här:

Trønderskt sperreverk. Johanna Henriksson.

Halländska korsvirkeshus

Sten Nilsson talade om Halländska korsvirkeshus. Med en bakgrund som båtbyggare bygger Sten enligt den regionala byggtraditionen i Halland, vilket medger enkel resning och nedmontering av stommen och en snabbt och effektiv byggprocess som även möjliggör återbruk av byggmaterial såsom 130 år äldre handbilade stolpar.

Halländska korsvirkeshus. Sten Nilsson.

Skiftesverk

Jakob Nilsson berättar om sydsvenskt skiftesverk på Gögalund och svarar bland annat på intressanta frågor exempelvis om för- och nackdelar med blixtskarv och andra möjliga alternativ vid skarvning även i hörn (saxhak eller hörnskarv med dold tapp?). Han diskuterar precisionskrav och implikationer av dimensionsval för väggfyllnaden med avseende på tidsåtgång mm.

Skiftesverk. Jakob Nilsson.

Vägguppbyggnad

Egentillverkade väggelement

Johannes Kabell berättar om Kroksjöns trä som använder egentillverkade väggelement för att effektivt och hållbart väderskydda och färdigställa en nybyggd, isolerad stolpverkskonstruktion.

Tillverkning av egna väggelement. Johannes Kabell.

The Perfect House

Michael Andersén berättar om ett nygammalt byggkoncept med stolpverk, lersten, vasstak och hampakalk.

The Perfect House. Michael Andersén.

Konservfabriken på Klädesholmen

Mats Anderses berättar om projektet med Konservfabriken där han samordnade ett flertal olika hantverksinsatser. Detta projekt uppmärksammades nyligen i SVTs program "Husdrömmar" och här ger Mats sina reflektioner från "insidan" av projektet och berör bland annat lösningarna som användes i väggarna - en träfiberskiva med fasad kant användes externt och en Fermacell-skiva användes internt.

Konservfabriken. Mats Anderses.

Layoutsystem och påritning

Påritningsöversikt

Ulrik Hjort Lassen ger en överblick över fyra varianter för layoutsystem och påritning - med exempel från fransk, norsk, tysk och japansk tradition.

Påritning. Ulrik Hjort Lassen.

Fullskalig layout med kantlinjer som referens

Andreas Björk - lärare på Hantverkslaboratoriet i Mariestad - berättar om det layoutsystem för påritning som används i undervisningen där. Han berättar om konventioner för markering av olika konstruktionsdelar och visar bland annat en ritning inspirerad av Rackebyladan som kombinerar rundtimmer med fyrskäringar.

Fullskalig layout med kantlinjer som referens. Anderas Björk.

Square Rule - en introduktion till vinkelsystemet

Chris Newman från Timber Framers' Guild introducerar vinkelsystemet eller Square Rule och visar ett antal exempel.

Square Rule. Chris Newman.


Skog, virke och framtida träbyggande

Karin Löfgren, arkitekt och hållbarhetsstrateg på AIX Arkitekter berättar om vilken kunskap arkitekten behöver för att stödja en bred hållbar utveckling inom byggande med helträ/fullträ. Hon visar exempel från forskning i Japan och Sverige och belyser framtida möjligheter.

Möjligheter med rundtimmer och fyrkantssågat fullträ. Karin Löfgren.

Trender kring framtida byggande - vart är vi på väg?

Niklas Carlén och Dan Wilhelmsson på Wingårdhs Arkitekter berättar om samtida byggparadigmer och trender. Klimatvänliga materialval, återbruk och cirkulär ekonomi ligger i fokus.

Vart är vi på väg i det moderna byggandet? Niklas Carlén.
Vart är trähusbyggnationen på väg? Dan Wilhelmsson.

Hyggesfritt och hållbart skogsbruk - Skogsportalen och Plockhugget

Rickard Troeng från Skogsportalen AB talar om hyggesfritt och hållbart skogsbruk och samarbetet med Plockhugget. Initiativet syftar till att hitta en affärsmodell för att tillgodose marknadens behov för plockhugget och naturligt moget timmer av god, bärkraftig och hållbar kvalitet.

Skogsportalen. Rickard Troeng.
Plockhugget virke. Rickard Troeng.

Slutligen - "Keynote" från Tedd Benson

Föreningen hade förmånen att få Tedd Benson som "keynote speaker". Han ger en personlig presentation och berättar om sin strävan att hitta "A Better Way to Build". Han är en välkänd profil inom stolpverkshantverket i USA och har varit djupt involverad i det uppsving som detta hantverk fått på andra sidan Atlanten.

Han är en av grundarna till Timber Framers Guild of North America och förutom att han är författare till flera böcker om stolpverk så är han även en framgångsrik företagare. Han berättar om sitt företagande - med stolpverk som kärnverksamhet - och delar med sig av några lärdomar och funderingar från sin långa karriär inom hantverket.

A Better Way to Build. Tedd Benson.