Kurs: Stavlinehus och Sperreverk, 22-27 maj 2023 i Göteborg

Lär dig att bygga en traditionell skandinavisk typ av ekonomibyggnad i stolpverk!

Kurs: Stavlinehus och Sperreverk, 22-27 maj 2023 i Göteborg
Stavlinehus och Sperreverk, SketchUp-ritning av Ulrik Hjort Lassen

Många lador och ekonomibyggnader i Sverige är byggda i stolpverk med sperreverk och åsar i takkonstruktionen. Ett stavlinehus med sperreverk är ett enkelt men ändå komplext byggsystem som har använts i Norge sedan mitten på 1800-talet.

Byggprocessen innehåller moment som fullskalig utslagning av syllar, remstycken och alla takstolar, men där stolpar och strävor sedan kan masstillverkas efter fasta mått. Det är ett bra och effektivt sätt att jobba på, särskilt om man ska bygga mindre projekt i egen regi, då man med detta system inte behöver göra avancerade konstruktionsritningar för alla delar. Systemet kan även skalas upp till stora lador eller liknande.

Instruktör

Kursledare är Ulrik Hjort Lassen som också är författare till boken Bygga i Stolpverk. Han har doktorerat i ämnet hantverk med fokus på påritning av stolpverkskonstruktioner och har även många års erfarenhet av att undervisa i stolpverksteknik på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet vid institutionens filial i Mariestad.

Ulrik driver idag egen firma där han bygger nya stolpverkskonstruktioner och restaurerar och dokumenterar historiska konstruktioner.

Kursinnehåll

På denna kurs kommer vi att tillsammans bygga en liten stolpverkskonstruktion på ca 4x6 meter, där vi använder danska, svenska och norska utslagnings- och layoutmetoder.

Kursen inleds med en teoretisk introduktion till ämnet stolpverk med dess olika sätt att bygga på. Under hela kursen kommer det sedan att vara en del praktiska genomgångar av de olika momenten i byggprocessen, som till exempel utslagning och påritning, tillverkning av träförbindningar, dymlingar och till slut en preliminär resning av stommen.

Kursmoment

  • Föreläsning om stolpverk
  • Utslagning på golv, praktisk geometri och användning av referenssystem
  • Påritning med fokus på dansk tradition/line transfer (med möjlighet för genomgång av andra system)
  • Påritning av träförbindningar med mall (bl.a. franskt lås)
  • Tillverkning av traditionella träförbindningar i byggnaden (med möjlighet för övningar)
  • Demonstrationer av hur man arbetar med handverktyg
  • Visning av maskiner som används i modern stolpverksproduktion
  • Resning av stolpverksstommen (om vi hinner klart!)

Tid, plats och praktisk information

Datum: Kursen löper över 6 dagar från måndag 22 maj kl 9.00 och avslutas lördag 27 maj kl 15.

Plats: Kvibergsnäs Landeri, Kvibergsnäs Allé 18, 415 06 Göteborg

Instruktör: Ulrik Hjort Lassen, 0709-99 19 78, uhlassen@outlook.dk

Pris: 6.900:- + moms. Medlemmar i Stolpverk Norden eller i branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen BVF: 5.900:- + moms.

Anmälan: via Hantverkslaboratoriet, Henrik Larsson, henrik.larsson@conservation.gu.se

💡
Obs! Det finns endast 14 platser på kursen
💡
Obs! Kurslokalen är en ouppvärmd lada. Ta därför med varma oömma kläder.

Boende och mat

Man får själv fixa med fika och lunch (kaffebryggare, spis, micro, kylskåp och frys finns i huset intill).  Lunch hålls ca kl 12.30 och då finns möjlighet att äta medhavd mat på plats eller så kan man åka iväg och äta i närheten.

Det finns olika typer av boende i närheten, och detta står man också för själv.

Detaljerat program, verktygslista mm

Se bifogat dokument som innehåller mer information om upplägget, vilka verktyg som behövs, lästips mm.