Kurs: Grindbygge, 5-9 juni 2024, Västernorrlands museum i Härnösand

En kurs i grindbygge, 5-9 juni, på Västernorrlands museum i Härnösand ordnas med Mette Handler som kursledare.

Kurs: Grindbygge, 5-9 juni 2024, Västernorrlands museum i Härnösand
Källa: Mette Handler (https://mettehandler.se)

Grindbygg är en typ av stolpverk som finns längs västkusten i Sydnorge. Det är sannolikt att tekniken har samband med järn- och bronsålderns långhus. Tekniken har varit den dominerande byggtekniken till logar, uthus, båthus mm i områden med lite skog, där det var viktigt att bygga materialsnålt.

Ett grindbygge görs med enkla verktyg; såg och stämjärn är de viktigaste verktygen, samt yxa och kniv för att tälja de dymlingar som håller delarna samman. Man kan bygga med olika typer av tak och med eller utan väggar. Man kan även ha lösa väggar som exempelvis monteras om hösten för att skydda veden eller liknande. Enbart taket fästs med spik, så det är enkelt att plocka ned grindbygget och ta det med när man flyttar.

Under kursen bygger vi stomme inklusive takstolar till ett mindre hus på 6 x 4 meter med tre grindar (sektioner).

Tid: 5–9 juni

Plats: Västernorrlands museum i Härnösand

Kursledare: Mette Handler (www.mettehandler.se)

Pris: 3 800 kr (18-26 år 2 800 kr)

Max 12 deltagare.

💡
Passa på! Endast 4 platser kvar i skrivande stund!

Mer info: https://vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna/kurser-och-workshops/