Stolpverkskurser i USA (Heartwood School / TFG)

Stolpverk Norden har ett internationellt samarbete med TFG - Timber Framers' Guild i USA. Här kommer information om Heartwood School - där kursverksamheten vid TFG bedrivs - och utbudet av kurser inom stolpverkshantverk.

Stolpverkskurser i USA (Heartwood School / TFG)
Bild från en A-ramsstomme byggd på en av kurserna som ges på Hearwood School i USA. Källa: https://www.heartwoodschool.com

I ett samarbete med TFG - Timber Framers' Guild - vill föreningen informera föreningsmedlemmar om möjligheten att ta del av kursutbudet på andra sidan Atlanten.

Heartwood School ordnar ett antal kurser inom diverse olika delområden av stolpverkshantverk. Vad sägs exempelvis om kurser inom:

  • Att tillverka "Cruck frame"-stommar / A-ramskonstruktioner med oregelbundna eller böjda konstruktionsdelar
  • Bilning/skrädning - från skog till bjälke - framtagning av lämpliga ämnen för bjälkar och takstolar mm
  • Stereotomi - ett sätt att rita ut den tredje dimensionen i en vanlig handgjord tvådimensionell ritning - ett "analogt" sätt att fastställa snittytor och vinklar i exempelvis en takkonstruktion för ett valmat tak, där flera delar möter varandra i träförbindningar
  • Design vid konstruktion av stommar samt val av träförbindningar
  • Scribing - att arbeta med lod och "bubbelpassare" (bubble scribe) vid utritning
  • Ta fram konstruktionsritningar för hand och/eller med SketchUp

Mer information om kursutbudet finns att tillgå från länken nedan:

Timber Framing Courses | The Heartwood School
Timber Framing Courses and Course Details, Including Instructor Bios. Learn Timber Framing at The Heartwood School!