Nyhetsbrev - Sensommaren 2022

Nu är sommaren över och de första höstlöven har börjat falla. Höstterminen har börjat på skolorna och sommarsemestrarna är över. Vi tar tillfället i akt ge en nulägesbild av föreningens verksamhet i sommar och planerna framöver.

Nyhetsbrev - Sensommaren 2022

Medlemmar och följare av vår hemsida och förening! Nu är sommaren över och de första höstlöven har börjat falla. Höstterminen har börjat på skolorna och sommarsemestrarna är över.

Vi tar tillfället i akt att summera lite av det som händer i föreningen - det som hänt under sommaren och vad som planeras framöver.

Omvärldskontakter och internationellt utbyte

På hemmaplan har vi visat upp oss och medverkat i olika sammanhang, exv i Gunnebo, där bla orangeriet invigdes med sina vackra restaurerade stolpverkskonstruktioner. Läs mer om detta och andra projekt som föreningsmedlemmarna varit involverade i under sommaren - länkar finns längst ned i nyhetsbrevet.

Vi vårdar även våra förbindelser med omvärlden utanför Skandinavien. Tidigare i somras blev jag som ordförande i Stolpverk Norden kontaktad av vår nordamerikanska systerorganisation TFG Timber Framers Guild of North America som finns på webben på https://www.tfguild.org.

Eric Howard heter den relativt nytillträdde Executive Director i TFG. Han var angelägen att fortsätta kontakten med oss och vi hade ett bra Zoom-möte där han bekräftade att de ville fortsätta utveckla kontakterna med vår förening.

Möjlighet för föreningens medlemmar att få tillgång till  TIMBER FRAMING - en kvartalsvis utkommande väldigt fin tidskrift - diskuterades. Där har några av våra kollegor här i föreningen kunnat bidra med artiklar med erfarenheter från vår horisont. Hur det skall gå till i praktiken får vi återkomma till.

TFG är också villiga att bidra till organisera ett slags utbytesprogram utifall våra medlemmar skulle vara intresserade av att resa till USA och praktisera på en av deras medlemsföretag för att vidareutbilda sig inom verksamheten och kanske utbyta erfarenheter.

Vi glädjer oss åt att kunna utveckla våra internationella kontakter för inspiration och kunskap! De av er som är intresserade av denna typ av utbyte får höra av er till styrelsen på info@stolpverk.org, så får vi se hur det skulle kunna organiseras.

Ökat intresse för kursverksamhet

Läget för oss aktiva är att vi är upptagna i full produktion av våra projekt och beställningar. Intresset för vårt hantverk är ungefär på samma nivå som det varit.

Vi noterar vi ett ökande intresse för kursverksamhet som erbjuds och deltagare i kurser börjar ta steg i att förverkliga drömmar man haft. Vi i föreningen skaffar de verktyg de behöver för att gå vidare med hantverket och lär av varandra. Intresset bland medlemmar för att lära sig SketchUp ökar.

SketchUp-kurs för stolpverksritningar

Den 30e augusti arrangerades ett webinar om Stolpverk och 3D-ritprogrammet SketchUp. Fredrik Emilsson från Cadelit berättade om möjligheterna med SketchUp. Johannes Kabell från Kroksjöns trä visade hur de använder Sketchup i sina projekt och Valdemar Mejstad visade hur hans plugin Timber Works underlättar vardagen för oss timrare när vi ska ta fram bitritningar.

Intresset var minst sagt stort. Till webinaret hade 245 registrerat sig och livesändingen hade 122 deltagare online. Om du missade så finns det att se i efterhand på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=aLKRy_W6mLo

Detta webinar var det första i en serie om hållbart byggande och Sketchup som moderator och byggnadsvårdare Filip Berti arrangerar tillsammans med Sketchup distributör Northway Partner mfl. Du hittar dem här: https://www.instagram.com/filip_berti_bygg/

Valdemar Mejstad erbjuder nya kurser i höst och det kommer säkert att få betydelse. Läs om mer om kursen - och hur du anmäler dig - här: https://stolpverk.org/kurs-rita-stolpverk-i-sketchup/

Kommande kurser i Göteborgsområdet

Vill du lära dig att bygga en rejäl stolpverkbock? Ulrik Hjort lassen kommer nu i vinter hålla en ny helgkurs i att bygga en stolpverksbock på Slöjd och byggnadsvård på Nääs. Kursen kommer gå från fredag till söndag och anmälan görs på deras hemsida. Datum för detta kommer under hösten.

Även en kurs i att bygga Stavlinehus/sperreverk planeras. Ulrik kommer till våren hålla en veckokurs i att bygga en norsk typ av stolpverkskonstruktion, som byggs med fullskalig utslagning och masstillverkning av stolpar. Mer info om detta kommer längre fram.

Håll ögonen öppna och titta på https://stolpverk.org för att inte missa anmälningstillfällen till dessa kurser och andra kurstillfällen som vi känner till.

Gesällbrev för stolpverkstimrare

På årsmötet beslutades att vi ska undersöka möjligheterna att utöka gesällbrevet för timrare till att innefatta även stolpverkstimring med Stolpverk Norden som branschförening med kontrollansvar.

Efter samtal med hantverksrådet och föreningen Svenska Timmerhus som nu har ensamt ansvar så har vi fått grönt ljus att fortsätta.

Vi i styrelsen kommer att sätta ihop en arbetsgrupp som kommer att jobba med frågan. Arbetet kommer i huvudsak handla om att ta fram ett relevant arbetsprov och rutiner för avläggande av provet.

  • Har du idéer på vad som bör ingå i ett gesällprov eller är intresserad av processen?
  • Har du erfarenheter från tidigare initiativ eller något annat du vill dela med dig av?

Välkommen att höra av dig! Kontakta Johannes Kabell i denna fråga på tel 0709-467 601 eller på mail: johannes@kswoodcraft.se

Stolpverk är ett hållbart koncept

Vi som är aktiva och vet att vi kan vårt hantverk, vi vet också att det är ett hållbart koncept med stolpverk.

Ni som börjar experimentera och tar era första steg skall veta att det är bara att hålla på och vara trogen impulsen.

Övertyga era kunder att de kommer att få en unik produkt som bara kommer att åldras vackert och tillföra en stor tillfredsställelse.

Byggnadsvårdens konvent den 21-23 september

Ulrik Hjort Lassen rapporterar att timmermansarbetet i Feskekörka blev klart nu i sensommaren. Härnäst väntar utgrävning, pålning och murarbete.

Timmermansarbetena i Feskekörka är nu klara. Foto: Ulrik Hjort Lassen.

Ulrik kommer att berätta om arbetet i Feskekörka på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad i den delen som heter ”Tungt och svårt”. På konventet där kommer han också att visa på lite stolpverk och träförbindningar i pauserna. Kanske till och med ett franskt lås!

Missa inte att boka in detta event, om det inte redan finns i din kalender.

Seminarium planeras till vårvintern 2023

Vi behöver ses och dela kunskap och erfarenheter och knyta våra nätverk tydligare så vi kan lära känna varandra bättre och bli mer hjärtliga!

Stolpverk Norden förbereder för att bjuda in till ett större seminarium till vårvintern 2023 i Mariestad. Mer detaljer följer senare. Hoppas vi ses där!

Johannes Kästel, Ordförande Stolpverk Norden

Läs om medlemmarnas stolpverk!

Våra medlemmar utgör vår förening. Vill du dela med dig och visa fram exempel på ditt stolpverkande, så kontakta oss på info@stolpverk.org med till exempel text och bilder.

Nedan följer några exempel på vad några av oss sysslat med under sommaren:

Har du något att dela med dig av till andra föreningsmedlemmar? Tveka inte att höra av dig till info@stolpverk.org.