Plockhuggna stolpverkstommar och traditionella träskidor från Hedeviken

Föreningsmedlemmen Jon Långström, även känd som "Greve Långböj" berättar om sin verksamhet med kurser i stolpverksbyggande och träskidetillverkning i Härjedalen.

Plockhuggna stolpverkstommar och traditionella träskidor från Hedeviken
Plockhugget timmer för stolpverksbyggande bärgas hjälp av nordsvensk häst av Jon Långström i Hedeviken, Härjedalen.

Jon Långström heter jag och verkar i Härjedalen. Hedeviken närmare bestämt. Sedan några år tillbaka bygger jag stolpverk i olika former.

Gårdsdrift kombinerat med stolpverk, träskidor och kurser

Nuförtiden delas mitt arbetsår upp i ungefär 60% träskidor. Jag håller kurser i tillverkning av träskidor i traditionellt hantverksmässigt utförande med långböj. Jag bygger även på beställning.

Därtill kommer 60% traditionell gårdsdrift med biodling, grönsaker samt höskörd från midsommar till oktober. Och dessutom 60% timmerhus. Det blir alltså 180 % totalt.

Det hade inte varit möjligt om jag inte tyckte att allt detta är väldigt roligt att hålla på med.

Lokalt plockhugget timmer bärgat med häst

Timret avverkar jag själv - senvuxt lokal fura. Framkörning sker i mitt fall med nordsvensk brukshäst. Jag tycker helt klart att brukshästen har en självklar plats i det moderna framtida skogsbruket.

Det känns fint att plockhugga optimala dimensioner utan att det blir permanenta spår där man lämnar ett hygge efter sig.

Mitt koncept med plockhuggna stolpverksstommar

När jag bygger en stomme så unnar jag mej helst lyxen att bara bygga vad jag har lust med. Det blir oftast efter egen design och anpassat efter vad jag har för timmer hemma. Det gör att jag måste bygga klart hela stommen och sälja innan jag kan få betalt.

Det blir därför mindre betalt än om jag hade byggt på beställning, men jag tycker ändå att det är värt det. Jag slipper all press och kan ändra planen under byggets gång om en bättre idé dyker upp. Det blir klart när det blir klart.

Hela det konceptet bygger i mitt fall på att jag skördar timmer själv och slipper ligga ute med något annat än arbetstid. När jag hugger timmer så får man ju ha lite framförhållning och ta ut dimensioner som man gissningsvis får användning av nästa sommar.

Jag föredrar att använda rejält nertorkat virke. Kanske är det en arbetsskada efter min karriär inom liggtimring.

H-frame med saxsparrar växer till sig

I år blev det en liten H-frame med saxsparrar byggt enligt vinkelsystemet ("square rule"). Det var tänkt som ett härbre.

Takstolar monteras i en av stommarna. Den bortersta saxtakstolen ligger ned på hammarbanden.

Köparen ville dock att jag skulle bygga vidare på den, så istället för 4 meter lång blir den 10 meter.

Med utbyggnad längs hela sidan därtill så blir detta härbre på 4x4 m istället ett 10x7 m stort boningshus för permanentboende. Stilen blir lite som en sk. monitor barn.

Stomme till snickeribyggnad i Härnösand

Ifjol arbetade jag på en stomme som nu rests för att fungera som en snickeribyggnad i Härnösand.

Stommen gjordes med tanke på maximalt utnyttjande av timmerlängder på runt 4 meter, vilket jag tycker är behagligt att hantera. Därför blev det en del skarvar.

Skarv för 4m timmer. Inklusive DNA-märkning på tappen.

Hälsningar från Greve Långböj i Härjedalen!

Vill du veta mer om min verksamhet så kan du använda denna länk:

https://www.grevelangboj.se/

GREVE LÅNGBÖJ – CUSTOM SKIS