Orangeriet på Gunnebo slott

I sommar var det invigning av det återskapade orangeriet på Gunnebo slott. Johannes Kabell berättar här om arbetet med att återskapa orangeriet på Gunnebo slott.

Orangeriet på Gunnebo slott
Orangeriet på Gunnebo slott - ritning

Det återskapade orangeriet är en ambitiös rekonstruktion av en fantastisk liten byggnad som uppfördes i original under slutet av 1700-talet.

Byggnaden består av tre knuttimrade paviljonger om fem gånger fem meter som sammanbinds av en portik och ett drivhus. Dessa är stolpverkskonstruktioner liksom kuverttaken över paviljongerna.

Paviljong i haklaxknut

Vintern 2014 anlitades jag och Tim av Gunnebo slott för att hjälpa till med timringen av den ena paviljongen. Stommarna timrades på plats i furutimmer med haklaxknut.

Takrekonstruktion

Uppdraget utökades till att omfatta de tre takkonstruktionerna samt fal-taken över paviljongerna. Trevliga konstruktioner med lågt ställda gradsparrar som hålls ihop av två diagonal-bjälkar i full längd.

Över dessa ligger åsar som bär ett fal-tak. Detta blev sedermera skivtäckt av kopparplåt.

Timrad drivhusdel

Vi fortsatte med timringen av drivhusdelen under hösten. Detta var en märklig konstruktion bestående av två längsgående stolprader med åsar och en låg sparre med långt överhäng mot söder, över en vinklad och knäckt glasfasad med stora träbågar och blyglas i olika nyanser av grönt.

Under överhänget timrades en konkav radie med brädor som målades vita för att reflektera in den lågt stående vintersolen i drivhuset.

Drivhusdel med krånglig syllbjälke

På yttre muren under drivhuset ligger en ytterst krånglig syllbjälke som jag hoppas att ingen behöver byta i närtid.

Invigning under sommaren - sju år efter timmerjobben

Vi blev färdiga med våra jobb sommaren 2015. Då var timringen av orangeriet färdigt och det var dags för murare, bildhuggare, målare, plåtslagare stuckatörer och snickare att ta över stafettpinnen.

För mig som ung timmerman (i alla fall vid tillfället) var detta ett fantastiskt tillfälle att få jobba med mitt hantverk i kontinuitet och under professionella former.

Tack alla inblandade från Gunnebo slott. Ingen nämnd ingen glömd.

Johannes Kabell