"Din første tap"

Om en sommerbyggeworkshop for arkitektstuderende

"Din første tap"
7 meter høj pavillon i gran og douglas

I august afholdt den Københavnske arkitektgruppe ANARK workshop for et lille hold arkitektstuderende og -aspirerende, i brøstfældig Fynsk landidyl på en gård nordvest for Odense.

Min kollega Eske Rex og jeg vejledte de studerende i fremstillingen af en smuk 7 meter høj pavillon i gran og douglas, og underviste undervejs i klassiske tømrerting som nivellement, orientering af tømmer, traditionel tilridsning, brug af rundsav og stemmejern, og opførelse med taljer og reb.

For de fleste deltagere var det første erfaring med praktisk byggeri, og udviklingen over workshoppens 10 dage var ret overvældende.

Med en uortodoks blanding af almindelige tapper, originale træforbindelser og sejlbådsagtige wire-vanter spandt vi videre fra det eksisterende bindingsværk i gården, hvis tagfod- og tagryg-højde var blevet afsat på målepinde til placering af åse mv.

Sommerbyggeworkshoppen er ANARKS tredje, de to forgående fandt sted i 2013 og 2016. Normalt udbyder ANARK tegnekurser mv.

Se www.anark.dk.

Workshoppen var støttet af Statens Kunstfond, Dreyers fond og Danmarks Nationalbank.