Kurs: ritningar med SketchUp

Under Januari anordnas en pilotkurs i att göra ritningar för stolpverkskonstruktioner med SketchUp. Kursen är redan fulltecknad men uppföljare planeras.

Kurs: ritningar med SketchUp

Pilotkursen som går av stapeln i närtid kommer bland annat försöka hitta lämpliga former och avgränsningar när det gäller att lära ut tips och trick vid framtagning av ritningar i programmet SketchUp.

Kursen som ges nu under hösten är redan fulltecknad men fler chanser kommer framöver, både för nybörjare och de som redan har lite vana av att arbeta med SketchUp.

Anmäl gärna ditt intresse för framtida deltagande i kursverksamhet som syftar till att lära ut tekniker för att rita stolpverkskonstruktioner med SketchUp.

Skicka ett email till info@stolpverk.org med din intresseanmälan och funderingar kring vilka moment du är intresserad av att lära dig i första hand.