Kurs: Byggnation med stolpkonstruktion 24-29 maj eller 2-7 aug eller 27-2 okt

På denna kurs lär man sig bygga stolpverkshus i huvudsak med hjälp av påritning enligt begreppet “square rule layout”.

Kurs: Byggnation med stolpkonstruktion 24-29 maj eller 2-7 aug eller 27-2 okt

På denna kurs lär man sig bygga stolpverkshus i huvudsak med hjälp av påritning enligt begreppet “square rule layout”.

Kursen hålls i Gränsfors bruk och kursen leds av Jo­hannes Kästel i samarbete med Andreas Hipf.

För mer info och anmälan: https://www.gransfors­bruk.com/wp-content/uploads/Kursprogram-Grans­fors­Bruk­2021­Sv­2.pdf