Kurs: "Square rule" med Jack Sobon och Neil Godden på Gotland

Jack Sobon och Neil Godden kommer till Gotland sommaren 2024! Du får då ett unikt tillfälle att lära dig att bygga stolpverkshus i amerikansk square rule-teknik.

Kurs: "Square rule" med Jack Sobon och Neil Godden på Gotland
Sidovy för 6.6 x 15 m stolpverkstomme - som kommer att byggas sommaren 2024 på Gotland

Jack Sobon och Neil Godden kommer till Gotland igen i samband med att Henrik Larsson arrangerar en kurs i stolpverkshantverk den 1-6 juli sommaren 2024 i Burs på Gotland!

Jack och Neil är två av USAs främsta timber frame-instruktörer och lysande pedagoger och har lång erfarenhet av undervisning från bl.a. Heartwood School, Hancock Shaker Village och Rocky Mountain Workshops. Jack Sobon har 40 års erfarenhet av att bygga stolpverk och har även givit ut ett flertal böcker om timber frame-byggande. Neil Godden har lång erfarenhet av timber frame-byggande i sin firma Godden Timberframes och är sedan några år chef för Timber Framer´s Guilds kursverksamhet på Heartwood School, se https://www.tfguild.org/heartwood-school

Under kursen kommer vi att bygga stommen till en blivande kurslokal vid Vanges Museigård i Burs dit kursen också är lokaliserad. Det rör sig denna gång om en 6.6 x 15 m stolpverksbyggnad som byggs på kursen med hjälp av vinkelsystemet, även kallat "square rule"-metoden.

Det finns inga särskilda bakgrundskrav - det fungerar bra oavsett om du är professionell hantverkare eller helt oerfaren.

Företag anslutna till branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen eller medlemmar i Stolpverk Norden kan nu anmäla intresse och kursavgiften är 7.995:- + moms. Då ingår kurs, ritningar, fika och lunch under kursen samt en avslutningsmiddag.

Är du intresserad av att anmäla dig eller vill ha mer information, mejla Henrik Larsson, henrik.larsson@conservation.gu.se.

Se denna PDF för ytterligare detaljer om kursen.