Bolundare i Mars?

I dagarna beslutades om en lagändring för att från och med början av Mars i år tillåta uppförande av bygglovsbefriade 30 kvm komplementbostadshus.

Bolundare i Mars?

Denna "storebror" till Attefallshuset utökar den maximålt tillåtna byggarean med ytterligare 5 kvm från de tidigare maximalt tillåtna 25 kvadratmeterna.

I en förlängning av traditionen med benämningar som "Friggebod", "Attefallshus" mm har denna byggnadstyp nu skämtsamt kallats för "Bolundare".  

"De nya reglerna kommer endast omfatta hus som används som  komplementbostäder, alltså hus som är fullt isolerade och är ämnade att  användas för boende eller uthyrning."

På följande länk finns en intressant diskussionstråd med frågor och svar om hur de nya reglerna kan tillämpas och vad de innebär:

https://www.attefallshus.se/attefallshus-30-kvm-nya-regler-2020/

Beslutet från Riksdagen med de nya reglerna kan studeras i detalj här:

https://data.riksdagen.se/fil/7CCF0BFC-2E5E-4CC4-A774-587718320F59