Medlemskarta

Finns någon i ditt område som sysslar med stolpverk? Föreningen har tagit fram en karta med de medlemmar som vill synas utåt. Ta gärna en titt.

Medlemskarta


https://stolpverk.org/medlemskarta finns nu ett första utkast till en medlemskarta på webben för de som önskar synas för andra i föreningen eller för andra i omvärlden via föreningens hemsida. Andelningar till att man kan vilja vara synlig där är:

- Samverkan - någon vill kanske ta ta kontakt med närmast placerade kollega som sysslar med stolpverk för att be om en hjälpande hand eller fråga om råd eller diskutera någonting?

- Partnerskap - samarbeten föreningsmedlemmar emellan kan etableras inom ett visst område

- Kunder -  för de som är yrkesverksamma inom området så kan potentiella kunder i ett visst område komma i kontakt med ens verksamhet

Kanske kan en sådan medlemskarta öppna för ytterligare möjligheter till nätverkande i andra sammanhang också.

Hur når jag kartan?

Via huvudmenyns navigation på hemsidan eller via länk:

https://stolpverk.org/medlemskarta

Är jag med på kartan?

I nuläget visar kartan de medlemmar som tidigare uttryckt intresse för att synas. Om du ändrat dig och vill tas bort, kontakta föreningen på på info@stolpverk.org.

Vill du synas?

Om du har ett företag som sysslar med någon form av stolpverkshantverk, har betalt medlemsavgiften och vill synas på kartan så kontakta gärna föreningen på info@stolpverk.org.

Vi behöver ha din koordinat, länk och kort verksamhetsbeskrivning:

  • din koordinat i WGS84 decimala grader - denna uppgift finns på exv https://hitta.se där dessa står i URL:en när man söker på en viss adress,  eller på https://minkarta.lantmateriet.se
  • länk till website (som kommer att visas som popup/tooltip när man klickar på en markör på kartan)
  • en kort beskrivning (en eller ett par meningar) av vilken typ av samverkan du är öppen för

Synpunkter

Skicka gärna epost om du ser något som ska rättas till eller om du har idéer om förbättringar eller vill påpeka något... Synpunkter tas tacksamt emot!