Kurs: Takgeometri - bygg ett helvalmat tak med hängande kungstolpe

Denna kurs arrangeras i Göteborg under hösten (September/Oktober i 5 dagar) och kommer att ha som fokus hur man kan bygga ett helvalmat tak med hjälp av fullskaliga utslagningar och projektionslära.

Kurs: Takgeometri - bygg ett helvalmat tak med hängande kungstolpe

Göteborg. prel. 27 september- 3 oktober 2021

Takkonstruktionen till en 5x5 meters korsvirkesstomme  (som byggdes under en annan kurs) kommer att byggas under denna kurs. Takkonstruktionen skall byggas med en hängande kungstolpe i mitten och "Dragon ties" i hörnen.

Kursen har fokus på takgeometri och projektionslära. Det blir mycket arbete med att rita upp grafiska utslagningar av konstruktionen. Frösta dagen är en föreläsning om takgeomtri, och ritövningar på papper, och sedan går vi ut och gör utslagningar i full skala i verkstaden.

Vy uppifrån av det helvalmade takets konstruktion

Anmälan görs via Hantverkslaboratoriet, Henrik.larsson@conservation.gu.se  

Kursledare är Ulrik Hjort Lassen. Praktiska frågor kring kursens innehåll och upplägg skickas till uhlassen@outlook.dk