Göteborg. 28 september- 2 oktober 2020

Takkonstruktionen till korsvirkesstommen från kursen i Mars kommer att byggas under denna kurs. Takkonstruktionen skall byggas med en hängande kungstolpe i mitten och "Dragon ties" i hörnen.

Kursen inleds med moment kopplade till takgeometri. Det blir mycket arbete med att rita upp, hela den första dagen får man sitta och jobba med projektionslära innan vi går ut och gör utslagningar i full skala.

Vy uppifrån av det helvalmade takets konstruktion

Anmälan görs via Hantverkslaboratoriet, Henrik.larsson@conservation.gu.se  

Kursledare är Ulrik Hjort Lassen. Praktiska frågor kring kursens innehåll och upplägg skickas till uhlassen@outlook.dk