Mikkel Johansen, som har stor erfarenhet av "timber framing" är instruktör och undervisar på kursen där ett garage byggs i stolpverksteknik.

Kursen anordnas den 14-19 juni i Danmark på Harrild Hede.

Någon enstaka plats är fortfarande ledig.

Kontakta arrangören och värden Mads Kragelund med frågor eller kursanmälan på telefon +46-53194837 eller skicka ett mail till mads@vildmarksoplevelser.dk.