Kurs: Garagebyggnad i stolpverk, 14-19 juni 2021

En kurs i att bygga garage i stolpverksteknik anordnas den 14-19 juni. Platsen är Harrild Hede i Danmark. Ett fåtal platser är kvar att fylla.

Kurs: Garagebyggnad i stolpverk, 14-19 juni 2021

Mikkel Johansen, som har stor erfarenhet av "timber framing" är instruktör och undervisar på kursen där ett garage byggs i stolpverksteknik.

Kursen anordnas den 14-19 juni i Danmark på Harrild Hede.

Någon enstaka plats är fortfarande ledig.

Kontakta arrangören och värden Mads Kragelund med frågor eller kursanmälan på telefon +46-53194837 eller skicka ett mail till mads@vildmarksoplevelser.dk.