Stolpverkskurs – Nordiska tekniker

Stolpverkskurs – Nordiska tekniker
Kursdeltagarna framför stolpverket och ladan från kursen 2023

Måndag 20 maj – lördag 25 maj 2024 i Göteborg

Instruktör: Ulrik Hjort Lassen

Det finns fortfarande platser kvar på stolpverkskursen med fokus på Nordiska tekniker.

Lär dig att bygga en traditionell skandinavisk typ av ekonomibyggnad i stolpverk! Många lador och ekonomibyggnader i Sverige är byggda i stolpverk med sperreverk och åsar i takkonstruktionen. Ett stavlinehus med sperreverk är ett enkelt men ändå komplext byggsystem som har använts i Norge sedan mitten på 1800- talet. Byggprocessen innehåller moment som fullskalig utslagning av syllar, remstycken och alla takstolar, men där stolpar och strävor sedan kan masstillverkas efter fasta mått. Det är ett bra och effektivt sätt att jobba på, särskilt om man ska bygga mindre projekt i egen regi, då man med detta system inte behöver göra avancerade konstruktionsritningar för alla delar. Systemet kan även skalas upp till stora lador eller liknande.

Mer info om kursen finns här: https://byggnadsvardsforetagen.se/wp-content/uploads/2024/01/Stolpverkkurs-Nordiska-tekniker-maj-2024.pdf

Sperrebockarna tillverkas med fullskalig utslagning

Kursledaren Ulrik Hjort Lassen är författare till boken Bygga i Stolpverk. Han har doktorerat i ämnet hantverk med fokus på påritning av stolpverkskonstruktioner och har även många års erfarenhet av att undervisa i stolpverksteknik på Institutionen för kulturvård i Mariestad. Han driver idag egen firma där han bygger nya stolpverkskonstruktioner och restaurerar och dokumenterar historiska konstruktioner.

Syllar, stavlinor och sperrebockar byggs upp inne i ladan

Praktisk information: Datum: 20 maj – 25 maj 2023

Plats: Kvibergsnäs Landeri, Kvibergsnäs Allé 18, 415 06 Göteborg. OBS: Kurslokalen är en ouppvärmd lada. Ta därför med varma oömma kläder. Arbetstider; 8.30-16.30

Mat & fika; Man får själv fixa med fika och lunch (kaffebryggare, spis, micro, kylskåp och frys finns i huset intill och där finns möjlighet att äta medhavd mat på plats eller så kan man åka iväg och käka i närheten. Det finns olika typer av boende i närheten, och detta står man också för själv.

Instruktör: Ulrik Hjort Lassen, 0709-99 19 78, uhlassen@outlook.dk

Pris: 6.900:- + moms. Medlemmar i Stolpverk Norden eller i branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen BVF: 5.900:- + moms.

Anmälan: via Hantverkslaboratoriet, Henrik Larsson, henrik.larsson@conservation.gu.se Tel 070-5299941