Inbjudan till stämma på Nääs 2022

Nu är det hög tid att anmäla närvaro och förbereda sig inför årets höjdpunkt! Föreningsstämman på vackra Nääs med stolpverksseminarium mm. Välkommen!

Inbjudan till stämma på Nääs 2022
Stolpverk Norden bjuder in till föreningsårsstämma och stolpverksseminarium på Nääs den 28-28 maj!

Nu är det bara några veckor kvar till föreningsårsstämman som går av stapeln den 28-29 maj på Nääs.

I samband med detta ordnas stolpverksseminarium med ett varierat och intressant program och det hela är samlokaliserat med Rekofestivalen.

Programmet

Programmet, inklusive tid, plats och logistiska detaljer är nu uppdaterat med den senaste informationen och finns att läsa i sin helhet här:

https://stolpverk.org/seminarier-och-arsstamma-vid-naas-slott/

Nu är det alltså hög tid att anmäla närvaro och förbereda sig inför denna höjdpunkt! Deadline för anmälan är 22/5–2022.

Stäm upp på Open Mic

Vill du visa bilder från ditt projekt i ett informellt sammanhang på "open mic"?

På lördagskvällen finns det möjlighet för alla att visa ett antal bilder från stolpverksprojekt eller annat intressant. Max 10 minuter / person, så tänk noga igenom vilka bilder du vill visa och vad du vill säga.

Skicka bilderna i lämpligt presentationsformat (PDF/PPT) till Magnus@frimerts.dk senast den 26 maj.

Motionera?

Föreningsmedlemmar kan lämna in motioner inför årsstämman. Passa på att utnyttja detta tillfälle att påverka föreningens framtida verksamhet!

Exempelvis har hittills en motion inkommit till styrelsen angående ett förslag att föreningen framöver a) dels arbetar för att underlätta för kursledare och kursdeltagare att utfärda kursintyg på de kurser i stolpverk som organiseras i samverkan med föreningen och b) dels arbetar för att på sikt kunna fungera i samverkan med Sveriges Hantverksråd som kontrollorgan för ett Svenskt gesällbrev liknande det befintliga inom liggtimring, men kompletterat med arbetsprov som även inkluderar stående timmer / stolpverkshantverk.

Inkomna motioner från föreningsmedlemmar kommer att behandlas på årsstämman, så passa på att skicka in dessa i god tid innan.

Årsstämmans handlingar

Dessa handlingar kommer att behandlas på årsstämman - läs gärna igenom dessa på förhand.