Välkommen till Stolpverk Norden

Det är vår förhoppning att du som besökare skall kunna få en allmän inblick i detta hantverk samt kunna ta del av konkreta kunskaper och att kunna knyta kontakter för utbyte av erfarenheter.

Välkommen till Stolpverk Norden

Vår hemsida är inte färdig men vi vill nu komma igång och vi välkomnar bidrag från en intresserad allmänheten och i synnerhet från Er som arbetar i  hantverksanknutna områden. Vi startar nu ett nytt kapitel i denna  hantverkstradition i våra nordiska länder!

Johannes Kästel, ordförande i Stolpverk Norden