Vår hemsida är inte färdig men vi vill nu komma igång och vi välkomnar bidrag från en intresserad allmänheten och i synnerhet från Er som arbetar i  hantverksanknutna områden. Vi startar nu ett nytt kapitel i denna  hantverkstradition i våra nordiska länder!

Johannes Kästel, ordförande i Stolpverk Norden