Stolpverkskurs med fullskalig layout, 28 mars - 1 april i Göteborg

Stolpverkskurs med fullskalig layout av liten korsvirkeskonstruktion på 5x5 meter i ektimmer, där vi använder danska och svenska utslagnings- och layoutmetoder.

Stolpverkskurs med fullskalig layout, 28 mars - 1 april i Göteborg
Bild från Stolpverkskurs med fullskalig layout på Kvibergsnäs Landeri 2019

På denna kurs kommer vi från måndag 28 mars - fredag 1 april 2022 i Göteborg tillsammans bygga en liten korsvirkeskonstruktion på 5x5 meter i ek-timmer, där vi använder danska-svenska utslagnings- och layoutmetoder. Kursen inleds med en teoretisk presentation till ämnet stolpverk och olika sätt att bygga på. Under hela kursen kommer det sedan att vara en del praktiska genomgångar av de olika momenten i byggprocessen, som till exempel utslagning och påritning, tillverkning av träförbindningar, dymlingar och till slut en preliminär resning av stommen.

Kursledare: Ulrik Hjort Lassen

Plats: Kvibergsnäs Landeri, Kvibergsnäs Allé 18, 415 06 Göteborg

Kursavgift: 5.900:- + moms. Medlemmar i Stolpverk Norden eller i branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen BVF 4.900:- + moms."

Anmälan: via Hantverkslaboratoriet, Henrik Larsson, henrik.larsson@conservation.gu.se

Mer info om kursen finns här: https://byggnadsvardsforetagen.se/#kurser-seminarier