Stolpverkskurs i Takgeometri, 25–29 april 2022 i Göteborg

På denna kurs kommer vi att tillsammans bygga ett helvalmat tak med hjälp av fullskalig utslagning och projektionslära.

Stolpverkskurs i Takgeometri, 25–29 april 2022 i Göteborg
Bild på hur planritning hänger ihop med de olika elevationerna/profilerna i det valmade taket.

På denna kurs kommer vi under fem dagar från måndag till fredag den 25–29 april, att tillsammans bygga ett helvalmat tak med hjälp av fullskalig utslagning och projektionslära. Dessa är historiska metoder som har använts för att kunna bygga takkonstruktioner vid brutna tak, där takfallen möts vid gratsparrar (valmade tak) och kälsparrar (vinkelformade tak). Metoden går ut på att man arbetar i plan och olika projektioner/elevationer för att hitta de sanna längder och snitt till de olika delarna i konstruktionen. Att göra det 3-dimensionella 2-dimensionellt, och därmed möjligt att pårita och tillverka.

Det helvalmade taket med hängande kungstolpe som ska byggas på kursen

Kursledaren Ulrik Hjort Lassen har genom flera år studerat olika metoder för att lösa de takgeometriska problem, och kursen kommer därför att inledas med en teoretisk presentation och grafiska övningar på papper.  Därefter kommer studenterna delas upp i olika grupper för att i full skala bygga ett helvalmat tak med hängande kungstolpe, dragon tie i hörnen och ett knäck i takfallet.

Plats: Kvibergsnäs Landeri, Kvibergsnäs Allé 18, 415 06 Göteborg

Instruktör: Ulrik Hjort Lassen

Pris: 5.900:- + moms. Medlemmar i Stolpverk Norden eller i branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen BVF 4.900:- + moms."

Anmälan: via Hantverkslaboratoriet, Henrik Larsson, henrik.larsson@conservation.gu.se

Mer info om kursen finns här: https://byggnadsvardsforetagen.se/#kurser-seminarier