Stolpverkskurs i Gränsfors bruk i maj 2021

Under en vecka i maj pågick en kurs i stolpverkbyggande uppe i Gränsfors bruk i Hälsingland. Det var första gången som en kurs i detta vårt byggsätt var med i kursutbudet där.

Stolpverkskurs i Gränsfors bruk i maj 2021

Vi var ett gäng med 14 deltagare från hela Sverige samt även en från England som var med på kursen i stolpverk i maj. Annars erbjuder man på Gränsfors Bruk också allehanda kurser i timring och smide med mera. Kursledare var jag själv (Johannes Kästel) samt den lokale timmermannen Andreas Hipf.

Kursdeltagare på kursen i Stolpverk (maj 2021) på Gränsfors Bruk

Det var påtagligt att många var inriktade på att kunna ta till sig detta byggnadssätt för att kunna praktisera det själva i någon form. Flera hade tillgång till egen skog och man ville kunna underhålla sina uthus och lador. Alla var så gott som nybörjare men alla var villiga att ta i och lära sig att ta itu med uppgifterna som i vårt fall var att bygga en mindre byggnad, 3,9 m x 5,8m.

All bearbetning var inledningsvis uteslutande med handarbete. Vi lyckades så gott som helt att tillverka och montera alla delarna sånär som några sekundära sparrar. Intensiteten och ambitionen att slutföra projektet var storartad. Vi blev ett fint gäng och vi lärde känna varandra otroligt bra trots att vi bara hade en vecka.

Påritningsmoment under kursen

Nästa kurs

Nästa kurs i samma stil sker i augusti. Mer information om kursen finns här:

https://www.gransforsbruk.com/butik/kurser/stolpverkskurs-timber-framing/

Då skall vi som kursprojekt tillämpa det projekt som beskrivs i den nyutkomna boken om stolpverksbyggande som skrivits av Ulrik Hjort Lassen: "Bygga i Stolpverk Historiskt, hantverksmässigt och hållbart" (mer info om boken finns på https://www.vulkanmedia.se/bygga-i-stolpverk/).