Nyhetsbrev - Vintern 2021

Kära medlemmar i Stolpverk Norden! Snart har ännu ett år gått till ända, och det är dags att summera årets aktiviteter.

Nyhetsbrev - Vintern 2021
Stomme rest i Gränsfors baserad på ritningar från läroboken "Bygga i stolpverk" av Ulrik Hjort Lassen

Snart har ännu ett år gått till ända, så här före jul brukar de flesta av oss aktiva hantverkare ha bråttom att slutföra diverse projekt. Ibland på grund av att vissa beställare måste få projekten färdiga av budgetskäl.

Året i siffror - projekt, kurser och medlemmar

Det är svårt att skatta hur många stolpverksprojekt som slutförts under året. Men eftersom jag har överblick över flera medlemmars, och icke medlemmars, produktioner så vet jag att nivån på det som produceras ständigt höjs och projekten blir större och mer avancerade.  Jag känner till fler än 15-talet stolpverksprojekt som byggts under året, och fler planeras för framtiden.

Kvalitén har aldrig varit så hög och kunskaperna om ett modernt sätt att bygga stolpverk ökar. Det har hållits åtminstone 6–7 kurser i stolpverk med säkert 80–100 deltagare.

Vi har under året fått ett flertal nya medlemmar. Främst allmänt intresserade, som sådana som gått kurser och en del som står i begrepp att bygga med stolpverk. Men även en del professionella hantverkare. I dagsläget har vi ett drygt 60-tal betalande medlemmar.

Bild från en av kurserna i Gränsfors, där totalt tre kurser hölls under året.

Året i bilder

Nedan följer ett axplock av bilder från en del av våra medlemmars aktiviteter under året, från både projektuppdrag och kursverksamheter.

Rymligt växthus

Johannes Kästel har byggt ett växthus i stolpverk på 180m² under våren.

Konservfabriken Orust

Konservfabriken Orust, Ulrik Hjort Lassen och Mats Anderses

Butikslokal

Claessons nya butikslokal, 20x15 meter. Johannes Kabell mfl från Kroksjöns Trähantverk

I en enorm lagerlokal på Ringön i Göteborg håller anrika Claessons trätjära på att resa sig efter en förödande brand i våras. De säljer båt och byggnadsvårdsprodukter och vill ha ett stolpverk som inramning till sin butik. Kroksjöns Trähantverk har timrat en stomme och monterat nu i vinter.

Odlarföreningen i Järna

Odlarföreningen i Järna behövde ett redskapsskjul. Johan Jönsson byggde en hybrid som stolpverk, skiftesverk med tjärat faltak.

Andra halvan håller på att resas.
Faltaket läggs och tjäras.

Stomme i Orsa - vedkubbshus med lerputs

En kollega är Erik Partelow i Orsa. Dala Ramverkstimring. Han byggde ett stort projekt  400 m², som skall kläs med vedkubb och lerputs i väggarna. Konventionella takstolar läggs på åsar av fördymlade balkar.

400 kvadratmeter stomme i Orsa.
Fördymlade åsar redo för montage av konventionella takstolar.

Sofhiamöllan i Viken

Magnus Frimer-Larsen en av våra medlemmar i Danmark tillika styrelsemedlem har jobbat med ett spännande projekt, tillsammans med Sten Nilsson, under året.

Ett synnerligen intrikat och noggrannhetskrävande tillverkningsarbete som handlar om att tillverka och montera väderkvarnsvingar till den s k Sofhiamöllan i Viken, strax norr om Helsingborg.

En omfattande artikel om projektet finns i Timer Framers' Guild's publikation the Timber Framing journal nr 142, nyss utkommen. Åtkomst ingår i TFG's medlemsavgiften, se tfguild.org

Nya vingar till en gammal mölla.

Inför kommande år

Stolpverk Norden har utvecklat kontakterna med arkitekter och konstruktörer. Vi har pågående samarbeten med akademin som KTH i Stockholm och Chalmers i Göteborg.

Under kommande år kommer arkitekthandboken att ta in material där stolpverkstekniken förklaras/populariseras för arkitekterna bland annat i Arkitektens handbok.

Så i det lilla så utvecklas vår bransch, men det finns potential för att flera entreprenörer skall blanda sig i leken och våga ta steget att bidra till att utveckla vår nisch.

Under året så publicerades boken ”Bygga i Stolpverk” av vår sekreterare i föreningen Ulrik Hjort Lassen, första gången på 100 år en bok i ämnet på svenska. Den har redan sålts i flera hundra exemplar.

Vår förening lever även om ni medlemmar inte får så många livstecken ifrån oss i ledningen. Det har delvis att göra med pandemin som gör det svårt att träffas. Men preliminärt så avser vi att hålla kommande föreningsårsstämma i Nääs, inte långt från Alingsås, i april. Eventuellt i anslutning till en av Ulrik Hjort Lassens kurser där. Då ämnar vi få till några intressanta föreläsningar/demonstrationer.

Senare under byggnadsvårdsföreningens konvent i Mariestad i september så skall vi försöka få till stånd ett samarbete med Lerbyggeföreningen och Svenska Stråtäckarföreningen för ett ”spektakel”. Där vi gör en gemensam konstruktion där vi kan testa brandegenskaper på våra material.

Förnya medlemskapet!

Ett nytt år närmar sig och det blir dags att förnya sitt medlemskap. Kom ihåg att girera över 500 kr till bankgiro 5201-8231 eller betala via PayPal. Skriv förnyat medlemskap 2022.

Gott nytt år!