Ny bok "Bygga i stolpverk - Historiskt, hantverksmässigt och hållbart"

Ny bok i stolpverk från Ulrik Hjort Lassen

Ny bok "Bygga i stolpverk - Historiskt, hantverksmässigt och hållbart"

Utgiven av Förlaget Vulkan, https://www.vulkanmedia.se/bygga-i-stolpverk/

Denna bok som är alldeles nyutkommen nu i maj, är skriven av Ulrik Hjort Lassen, som är sekreterare i Stolpverk Nordens styrelse. Vi kan bara glädja oss att vi äntligen efter hundra år får en aktuell bok på svenska.

Boken är modern med tydliga illustrationer och foton och till och med QR-koder som leder till filmade instruktionsvideos där olika tekniker och handgrepp visas. Boken är inriktad på att lära ut baskunskaperna och användandet av handverktyg och det finns ett antal processbeskrivningar av hur man tillverkar några typiska träförbindningar som tapp och tapphål och blixtskarv. I de sista kapitlen ligger fokus på principerna för påritning enligt vinkelsystemet, "square rule layout" på engelska.

Boken förmedlar en allmän uppdatering av stolpverksterminologin, en översikt över olika typer av träförbindningar och en beskrivning av de viktigaste handverktygen. Det är något vi saknat men som nu är åtgärdat. Allt leder fram till ett konkret projekt som kan utföras av läsaren efter lite övning.

Bland annat beskrivs arbetsgången för en arbetsbock i denna vår teknik som kommer väl till pass när man sedan tar sig an den lite större uppgiften som beskrivs i boken, nämligen en mindre stolpverksstomme  på 3 x 5 meter. Allt är noga dokumenterat i beskrivning och montageanvisningar. Bitritningarna finns redan här på denna hemsida under arkiv och länkar.

Skaffa denna bok! Den är ett måste för att komma igång!

Då och nu

Så här såg det ut för hundra år sedan:

Hermodskursen för timmermän 1920-talet

Hundra år senare kommer nu detta:

Bygga i stolpverk från Vulkan förlag, 131 sidor

Boken finns i nuläget att köpa på förlaget vulkans hemsida (se länken ovan) och hos flera nätbokhandlare som till exempel adlibris och bokus.

Boken kan också köpas direkt hos Ulrik Hjort Lassen i Göteborgsområdet, där betalande medlemmar i Stolpverk Norden kan köpa boken till rabatterad pris: 212 kr (inkl moms). För icke medlemmar är priset 250 kr. Skicka mail till: uhlassen@outlook.dk. Observera att frakten som tillkommer är ganska dyr när man bara köper en bok.