Kurs: Stolpverk på "Into the woods"-festivalen

I samband med festivalen Into the Woods I Unnaryd I Halland, kommer en stolpverkskurs att arrangeras uder den 3-7 Augusti (3-5 dagar). Där kan man delta på kursen under dagarna och sedan vara med på resten av festivalen på kvällarna och under helgen.

Kurs: Stolpverk på "Into the woods"-festivalen

ev. i Augus , FÖR UPPDATERAD INFORMATION: www.intothewoods.se.

Kursen kommer att hållas i Kroksjöns Trähantverks lokaler (se annan artikel i nyhetsbrevet).

Kursledare är Ulrik Hjort Lassen och inriktningen för stolpverkskursen är ännu inte bestämd. Mer information om kursen kommer i nästa nyhetsbrev.

Anmälan (inte öppen ännu) görs via hemsidan, där man också kan se bilder från förre årets festival:

https://www.intothewoods.se

På "Into the woods"-festivalen kommer det också att finnas ett antal kurser med andra intressanta inriktningar parallellt och mycket aktiviteter för barn.