ev. i Augus , FÖR UPPDATERAD INFORMATION: www.intothewoods.se.

Kursen kommer att hållas i Kroksjöns Trähantverks lokaler (se annan artikel i nyhetsbrevet).

Kursledare är Ulrik Hjort Lassen och inriktningen för stolpverkskursen är ännu inte bestämd. Mer information om kursen kommer i nästa nyhetsbrev.

Anmälan (inte öppen ännu) görs via hemsidan, där man också kan se bilder från förre årets festival:

https://www.intothewoods.se

På "Into the woods"-festivalen kommer det också att finnas ett antal kurser med andra intressanta inriktningar parallellt och mycket aktiviteter för barn.