Kurs: "Square rule" med Jack Sobon på Gotland

Under Kristi Himmelfärdsveckan kommer Jack Sobon och hans assisterande instruktör Neil Godden till Gotland och håller en timber frame-kurs som i huvudsak fokuserar på den effektiva "square rule"-tekniken men som även innehåller "scribe rule"-moment.

Kurs: "Square rule" med Jack Sobon på Gotland

Jack Sobon kommer tillbaka till Gotland och håller en kurs i timber frame-teknik tillsammans med Neil Godden 10-15 MAJ 2021 ! Det finns inga bakgrundskrav men det funkar oavsett om du är professionell hantverkare eller helt oerfaren.

Företag anslutna till branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen eller medlemmar i Stolpverk Norden får rabatt på kursvagiften med 500:- + moms; 5400:- + moms i stället för 5900:- + moms.

Är du intresserad av att anmäla dig eller vill ha mer information, mejla Henrik Larsson,  henrik.larsson@conservation.gu.se.

Se bifogad pdf för utförlig information. Alternativt gå in på www.byggnadsvardsforetagen.se  under "Kurser" eller "Kalendarium".