Kurs: Gränsfors Bruk ordnar kurser i stolpverksteknik

Gränsfors bruk har hållit timrings- och smideskurser under tio års tid. Nu ska de även börja med stolpverk och kommer att hålla två kurser under våren 2020. Kurserna ordnas under 17-23 maj (7 dagar) och 30 maj – 5 juni.

Kurs: Gränsfors Bruk ordnar kurser i stolpverksteknik

UPPSKJUTET TILLS VIDARE, NYTT TILLFÄLLE KOMMER.

I kursbeskrivningen skriver Gränsfors Bruk att "Byggnation med stolpkonstruktion har funnits mycket länge i praktiskt taget alla länder. Tekniken har under åren förfinats och i länder som Storbritannien, Tyskland och Japan har den blivit en timringsteknik som i samspel med skickliga timmermänresulterat i arkitektoniska mästerverk, funktionellt och estetiskt."

Första delen blir under ledning av Rupert Newman som har 40 års erfarenhet av att bygga stolpverk i ek och numera är lärare på stolpverkskurserna i Mariestad. Kursen kommer fokusera på English scribe.

Andra delen blir under ledning av Johannes Kästel från Järna Bjälklag och denna kommer fokusera på square rule teknik.

Under båda kurserna kommer timmermannen Andreas Hipf att vara med som ledare.

Mer info och anmälan till kursen finns på:

https://www.gransforsbruk.com/kurser/#sp-kursprogram