Korsvirkeskurs på Brandstadholm 2-6 Maj

Korsvirkeskurs på Brandstadholm 2-6 Maj

5-dagars kurs för dig som vill göra en djupdykning i korsvirkesbyggnation och bearbetning med handverktyg.

Årets  först kurs kommer hållas på Brandstadholm som uppfördes i början av  1800-talet. Flera av gårdens ursprungliga byggnader står kvar än idag  med mäktiga fasader i huggen och kluven sten. Foderladan som byggdes  under 1800-talets andra hälft ska få ny korsvirkesfasad från mur upp  till nock, vi kommer arbeta med fullskalig utslagning liksom man gjorde  när dessa konstruktioner var den rådande byggnormen.

Carl von Linne skriver under sin Skånska resa 1749 om hur Skåningarna  byggde sina hus på marken och därefter på en gång reste hela stommen.  Vi kommer arbeta efter samma princip. Sammanfogningar görs på  traditionellt vis med yxa, stämjärn, såg och navare. Tapp, tapphål, blad  och hakskarvar är de sammanfogningar vi kommer arbeta med.

Fotvarv och lejd med takbjälkar justeras inför påritning. (från kurs 2019)

Kursens mål
Vid kursens slut kommer du ha god  kännedom om stolpverkskonstruktioner, dess uppbyggnad och samspelet  mellan dess olika byggnadsdelar. Du kommer även få en grundläggande  förståelse om virkesval och hur man väljer byggnadsdelar beroende på  funktion och väderstreck. Du kommer arbeta med yxa, stämjärn, handsåg  och handhyvel. Efter kursens slut kommer du ha tillräcklig kunskap för  att själv slå ut och timra ihop mindre korsvirkesväggar och andra  stolpverkskonstruktioner.


Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, varken av hantverk eller gamla byggnader.

Mat ingår

Pris 6250 kr inkl moms

Medlemmar i Stolpverk Norden erhåller 10% rabatt på denna kurs.

Anmälan skickas till jakob@gogalund.com alt 0709524631 (Jakob), 0733206708(Linda)

Ange: namn, telefonnummer samt adress.

Mer information på www.gogalund.com

Har du frågor eller funderingar om kursen? Hör gärna av dig