Kurs: Bygga korsvirkesstomme i ek 13-17 september 2021

Kursen ges i Göteborg och kommer att ha fokus på att bygga en kvadratiskt korsvirkesstomme (5 x 5 m, utan tak) med böjda snedsträvor och löshultar med användning av fullskalig layout. Preliminära datum är 23-27 mars (5 dagar).

Kurs: Bygga korsvirkesstomme i ek 13-17 september 2021

Kursen håls på Kvibergsnäs Landeri, Göteborg. Datum 13-17 SEPTEMBER 2021 .

Denna kurs har fokus på att bygga en korsvirkesstomme (utan tak) med böjda snedsträvor och löshultar med användning av fullskalig layout. Hela väggar läggs ut och påritas enligt dansk-svenska layoutmetoder.

Kursen kommer att inledas med en teoretisk presentation om ämnet stolpverk och olika sätt att bygga på.

De praktiska moment som kommer att ingå i kursen är:

  • utslagning och praktisk geometri
  • referenssystem
  • påritningsmetoder med fokus på dansk tradition
  • olika typer av traditionella träförbindningar,
  • demonstrationer av hur man arbetar med handverktyg
  • visning av maskiner som används i modern stolpverksproduktion
  • resning av stolpverksstomme (om vi hinner klart!!)

För de med mindre erfarenhet finns möjlighet till praktiska övningsuppgifter och träförbindningar, och de med mer erfarenhet kan gå mer direkt till utslagsgolvet.

Anmälan görs via Hantverkslaboratoriet, Henrik.larsson@conservation.gu.se  

Kursledare är Ulrik Hjort Lassen. Praktiska frågor kring kursens innehåll och upplägg skickas till uhlassen@outlook.dk