Kurs: Rita stolpverk i SketchUp

En kurs i hur man ritar stolpverk i SketchUp med tillägget Timber Work

Kurs: Rita stolpverk i SketchUp

Under kursen kommer vi att modellera upp en liten stolpverkskonstruktion enligt vinkelsystemet (Square Rule) som vi sedan skapar arbetsritningar till med hjälp av tillägget Timber Work.

Kursinnehåll

Grundkonfiguration av SketchUp

  • Skapa en egen template, konfiguration av "trays"
  • Kortkommandon med dokumentation

Tekniker och tips vid modellering av stolpverkskonstruktioner

  • Modellering med hjälp av komponentbibliotek
  • Genomgång av andra tillägg till SketchUp som är bra att ha

Genomgång av tillägget Timber Work

  • Stöd vid urtag av tapphål
  • Stöd vid virkesberäkningar - export av timmerlista till Excel
  • Stöd vid layoutarbete - skapa arbetsritningar / bitritningar

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet är det viktigt att ha grundläggande ritkunskaper i SketchUp.  

Begrepp som också är bra att behärska inför kursen:

  • Komponentdefinitioner och komponentinstanser
  • Scener
  • Taggar

Kursupplägg

Kursen genomförs digitalt via plattformen Zoom. Se till att du har bekantat dig med denna plattform i god tid innan kursen

Kursen är uppdelad på tre tillfällen á ca 1½ timme.

Tillfälle 1 och 2: Kursens huvudmoment

Tillfälle 3: Uppföljning, repetition, frågor och diskussion.

Datum

Datum för första kursomgången är de tre första onsdagarna i maj:

5 maj kl 08:00 - 09:30

12 maj kl 08:00 - 09:30

19 maj kl 08:00 - 09:30

Obs! Första kurstillfället är nu fullbokat när bokningsläget kollades i slutet av April. Ett annat kurstillfälle planeras därför, se nedan.

En andra kursomgång är planerad till dessa datum:

26 maj kl 08:00 - 09:30

2 juni kl 08:00 - 09:30

9 juni kl 08:00 - 09:30

Kostnad och anmälan

1195 kr (inkl moms) per deltagare.

Anmälan görs till valdemar@mejstad.se

Observera att all administration och kommunikation går genom Valdemar Mejstad och inte genom Stolpverk Norden.