Under kursen kommer vi att modellera upp en liten stolpverkskonstruktion enligt vinkelsystemet (Square Rule) som vi sedan skapar arbetsritningar till med hjälp av tillägget Timber Work.

Kursinnehåll

Grundkonfiguration av SketchUp

  • Skapa en egen template, konfiguration av "trays"
  • Kortkommandon med dokumentation

Tekniker och tips vid modellering av stolpverkskonstruktioner

  • Modellering med hjälp av komponentbibliotek
  • Genomgång av andra tillägg till SketchUp som är bra att ha

Genomgång av tillägget Timber Work

  • Stöd vid urtag av tapphål
  • Stöd vid virkesberäkningar - export av timmerlista till Excel
  • Stöd vid layoutarbete - skapa arbetsritningar / bitritningar

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet är det viktigt att ha grundläggande ritkunskaper i SketchUp.  

Begrepp som också är bra att behärska inför kursen:

  • Komponentdefinitioner och komponentinstanser
  • Scener
  • Taggar

Kursupplägg

Kursen genomförs digitalt via plattformen Zoom. Se till att du har bekantat dig med denna plattform i god tid innan kursen

Kursen är uppdelad på tre tillfällen á ca 1½ timme.

Tillfälle 1 och 2: Kursens huvudmoment

Tillfälle 3: Uppföljning, repetition, frågor och diskussion.

Datum

Datum för första kursomgången är de tre första onsdagarna i maj:

5 maj kl 08:00 - 09:30

12 maj kl 08:00 - 09:30

19 maj kl 08:00 - 09:30

Obs! Första kurstillfället är nu fullbokat när bokningsläget kollades i slutet av April. Ett annat kurstillfälle planeras därför, se nedan.

En andra kursomgång är planerad till dessa datum:

26 maj kl 08:00 - 09:30

2 juni kl 08:00 - 09:30

9 juni kl 08:00 - 09:30

Kostnad och anmälan

1195 kr (inkl moms) per deltagare.

Anmälan görs till valdemar@mejstad.se

Observera att all administration och kommunikation går genom Valdemar Mejstad och inte genom Stolpverk Norden.