Välkommen till Stolpverk Nordens hemsida! Det är vår förhoppning att du som besökare skall kunna få en allmän inblick i detta hantverk samt kunna ta del av konkreta kunskaper och att kunna knyta kontakter för utbyte av erfarenheter. Vår hemsida är långt ifrån färdig men vi vill nu komma igång och vi välkomnar bidrag från er den intresserade allmänheten och framför allt er som arbetar i hantverksanknutna områden. Vi startar nu ett nytt kapitel i denna hantverkstradition i våra nordiska länder!

-Johannes Kästel ordförande i Stolpverk Norden