Seminarium: Bygga stolpverk idag 13-14 April 2018

Efter succén från förra året, där 145 stolpverksintresserade samlades till ett två dagars
seminarium i Mariestad, har vi i styrelsen till den nybildade föreningen, Stolpverk Norden,
beslutat att bjuda in till ett nytt fullspäckat evenemang. Denna gången kommer fokus att
vara på hur vi kan bygga stolpverk idag, och det kommer föreläsare från USA, England,
Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Vi riktar oss särskilt till dig som är hantverkare, arkitekt eller konstruktör eller på något
annat sätt arbetar med massiva träkonstruktioner, det vi kallar stolpverk. Du kan på detta
seminarium ta del av senaste rönen inom detta område! Du kan träffa folk från hela Norden
och knyta värdefulla kontakter. I slutet av seminariet kommer den ideella föreningen Stolpverk
Norden att ha sin årsstämma, där medlemmarna kan vara med att forma föreningen.

Se programmet här

Arrangör: Stolpverk Norden
Kontakt: info(at)stolpverk.org