Om föreningen

Stolpverk Norden är ideell förening för hantverkare, arkitekter, konstruktörer m.fl. Stolpverk Norden bildades 2017 och har sitt säte i Mariestad.

Föreningens ändamål är att öka intresset för stolpverkskonstruktioner i vid bemärkelse; från restaurering av historiska stolpverksbyggnader till samtida nybyggnation av stolpverk. Föreningen är i första hand baserad på ideellt arbete och ambitionen är att Stolpverk Norden ska vara en levande organisation där medlemmarna är delaktiga i att skapa innehåll och aktiviteter.

Deltagarna framför den gemensamma timra som restas på stolpverksseminariet i Mariestad, Februari 2017

Målet är att Stolpverk Norden ska vara ett nätverk som främjar samarbeten, ett forum för utbyte av erfarenheter och en plattform där kompetensutvecklingen inom stolpverk kan öka. Genom att samverka kan vi ockå påverka marknaden och den offentliga debatten på ett långt mer effektivt sätt än vad enstaka personer har möjlighet att göra.

Som medlem kan Du vara delaktig i att påverka innehåll och aktiviteter i vår samarbetsplattform samt ta del av information, utbildningar, projekt och nyheter.

Är du nyfiken på oss och vill veta mer eller har du frågor. Skicka en mail till föreningen: info@stolpverk.org

 

Styrelsen vid det första mötet på S:t Hansgården i Lund.

Styrelsen:

Johannes Kästel, ordförande

Ulrik Hjort Lassen, sekreterare

Petra Ensjö Einarsson, kassör

Kristoffer Frederiksen

Maria Grönberg

Johan Jönsson

Lennart Pranter

Erik Jakobsson, suppleant

Karl-Magnus Melin, suppleant