Bli medlem (utanför Sverige)

Här kan du som inte har svenskt bankkonto registrera ditt medlemskap. Inom få dagar efter din registrering vill du få ett mejl med instruktioner kring hur du betalar in ditt medlemskap via PayPal.

 

If you do not have a Swedish bank account please use this form to register. Within a few days you will receive a mail with instructions on have to pay your membership fee via PayPal.

Fist name
Surname
Adress
Zip code
City
Country
E-mail
Telephone
Kind of membership
Primary occupation