Bli medlem (utanför Sverige)

Här kan du som inte har svenskt bankkonto registrera ditt medlemskap. Inom få dagar efter din registrering vill du få ett mejl med instruktioner kring hur du betalar in ditt medlemskap via PayPal.

Förnamn
Efternamn
Adress
Postkod
Ort
Land
E-post
Telefon
Typ av medlemskap
Huvudsaklig sysselsättning